ახალი კვლევა, რომელიც 20-წლიან პერიოდს აკვირდებოდა, აჩვენებს, რომ სექსუალურ განათლებას თინეიჯერების ორსულობის შემცირებაში უმნიშვნელოვანესი წვლილი მიუძღვის.

"სექსუალური განათლების საკითხებზე მკვლევრები, კანონშემოქმედები და საზოგადოების წარმომადგენლები ბევრს კამათობენ", — ამბობს ნიკოლას მარკი, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის სოციოლოგიის განყოფილების დოქტორობის კანდიდატი, რომელიც კვლევას სათავეში ედგა, — "ჩვენი ანალიზი ცხადყოფს, რომ საჯაროდ გატარებული პოლიტიკა ამ მიმართულებით რეგიონის დონეზე თინეიჯერების ორსულობის მაჩვენებელს 3%-ზე მეტით ამცირებს".

კვლევამ აჩვენა ისიც, რომ "თავშეკავების" პროპაგანდა თინეიჯერების ორსულობის რიცხვის შემცირებაში არაეფექტურია.

იმისთვის, რომ სექსუალური განათლების კურსების ეფექტიანობა შეესწავლათ, მკვლევრებმა ფედერალური პროგრამა Teen Pregnancy Prevention program (TPP) აირჩიეს. პროგრამა 2010 წელს დაიწყო და მოიცავს ინფორმაციას სექსის, კონტრაცეფციის და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. მკვლევრები დაბადების მოწმობებს სწავლობდნენ, სადაც დედების ასაკი და დაბადების ადგილი მითითებული იყო.

მეცნიერებმა აშშ-ის 55 რეგიონი შეისწავლეს და დაააკვირდნენ თინეიჯერების მშობიარობასთან დაკავშირებულ მონაცემებს პროგრამის დაფინანსებამდე (1996-2009) და დაფინანსების შემდეგ (2010-2016). მიგნებები მკვლევრებმა 2800 რეგიონს შეადარეს, სადაც ეს პროგრამა არ განხორციელებულა.

რომ შევაჯამოთ: იმ რეგიონებში, სადაც პროგრამა ხორციელდებოდა, პირველ წელს თინეიჯერთა ორსულობის რიცხვი 1,5%-ით შემცირდა, პროგრამის განხორციელების მეხუთე წელს კი შემცირებამ 7% შეადგინა.