მას შემდეგ, რაც გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები შეიქმნა და ჩვენს ყოველდღიურობაშიც ფართოდ იჩინა თავი, საკითხის გარშემო დავა მისი აქტუალობის პირდაპირპროპორციულად გაიზარდა. გვინდა თუ არა საკვებ პროდუქტებში ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენება, რომლის მექანიზმს და ორგანიზმზე გავლენასაც ზოგჯერ კარგად არ ვიცნობთ, GMO-ს ბაზარზე მაინც დიდი როლი უკავია, საზოგადოებაში გავრცელებული მოსაზრებები კი მის ავკარგიანობაზე ხშირად ემოციურ ელფერს უფრო იძენს, ვიდრე ფაქტობრივს. მეტად გვაშინებს ის, რაც გაურკვეველი და არატრადიციულია, შენ კი შეგიძლია GMO-ს შესახებ საკუთარი ცოდნა ამ ტესტით შეამოწმო.

ტესტი: რა იცი გენეტიკურად მოდიფიცირებული საკვებისა და ორგანიზმების შესახებ

ტესტის დაწყება

1 / 9 როგორ იშიფრება და რა არის გმო?

Gfycat

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

2 / 9 არ დაგუგლო და ისე მითხარი: როდის იწყება გმო-ის ისტორია?

Dribble

Tenor

Tenor

Tenor

3 / 9 როგორ იღებენ გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ჯიშებს?

Gfycat

Giphy

Tenor

Tenor

Tenor

4 / 9 რითი განსხვავდება გენური ინჟინერია ხელოვნური გადარჩევისგან და რა უპირატესობა აქვს?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

5 / 9 რით განსხვავდება გენმოდიფიცირებული საკვები ჩვეულებრივისაგან?

Make A Gif

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

6 / 9 როგორი გავლენა აქვს გმო-ს გარემოზე?

Giphy

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

7 / 9 უსაფრთხოა თუ არა გენმოდიფიცირებული საკვები ჩვენთვის?

Giphy

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

8 / 9 თუ გმო უსაფრთხოა, რატომ აქვს საკვებ პროდუქტებს მისი შესაბამისი აღნიშვნა დატანილი?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

9 / 9 გმო რომ არა, გვეშველებოდა რამე?

Chiara Zarmati

Tenor

Tenor

Tenor

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ასევე იხილეთ: ყველაფერი, რაც გენმოდიფიცირებული საკვების შესახებ უნდა იცოდეთ