საქართველოს ვაქცინირებულ მოქალაქეებს და მათ ვინც ე.წ. 3G (Getestet, Geimpft, Genesen — ვაქცინაციის დამადასტურებელი საბუთი ან ცნობა კორონავირუსის გადატანის შესახებ ან ტესტირება) წესის მოთხოვნებს აკმაყოფილებენ, 2021 წლის 1-ლი ივლისიდან ავსტრიაში ტურისტული მიზნით შესვლაც შეეძლებათ. ამასთან, ვაქცინაციის პირობა ვრცელდება ჩინურ ვაქცინებზეც. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს.

ინფორმაციის თანხმად, ავსტრიაში შესვლის გამარტივებული წესი გარკვეულ პირობებს მოიცავს:

საქართველოს მოქალაქემ საზღვარზე უნდა წარადგინოს:

 • PCR-ტესტი (ბოლო 72 საათის განმავლობაში გაკეთებული) ან ანტიგენის ტესტი (ბოლო 48 საათი);
 • ან ვირუსის გადატანიდან 6 თვის განმავლობაში გაცემული ექიმის ცნობა;
 • ან ვაქცინაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

აუცილებელი პროცედურა საზღვრის კვეთისთვის

 • ავსტრიის ტერიტორიაზე შემოსვლამდე ყველა პირმა წინასწარ უნდა გაიაროს ონლაინ-რეგისტრაცია ამ ბმულზე;
 • საზღვარზე თან იქონიოს რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი ამობეჭდილი ან ელექტრონული ფორმით.

პირობები

 • PCR-ტესტის წარდგენა არ არის სავალდებული სრულად ვაქცინირებულთა და კოვიდგადატანილთათვის. თუმცა, ისინი უნდა დაექვემდებარონ 10-დღიან სავალდებულო კარანტინს/თვითიზოლაციას, რომლის დასრულება შესაძლებელია 5 დღის შემდეგ, ნეგატიური კოვიდ-ტესტის წარდგენით;
 • 10-დღიანი სავალდებულო კარანტინი/თვითიზოლაცია არ ეხება საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ჩატარებული აქვს კოვიდვაქცინის სრული კურსი (ვაქცინის ბოლო დოზიდან გასული უნდა იყოს მინიმუმ 14 დღე);
 • ასევე არ ეხება 10-დღიანი შეზღუდვა ტრანზიტული მიზნით ავსტრიის ტერიტორიაზე შემომსვლელ პირებს და იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ავსტრიის ტერიტორიაზე დაიშვებიან სამედიცინო დახმარების მიღების მიზნით, საქმიანი ვიზიტის განხორციელებისათვის და ავსტრიის რესპუბლიკაში მოქმედ სააკრედიტაციო ბარათის მფლობელ პირებს;
 • PCR- და ანტიგენ-ტესტის წარდგენის ვალდებულება აქვთ მოქალაქეებს 10 წლის ასაკიდან.

ვაქცინირებულად ითვლებიან

 • ის პირები, რომლებსაც აქვთ გაკეთებული Covid-ის ვაქცინა (ავსტრიის რესპუბლიკაში შესასვლელად დაშვებულია WHO-ს მიერ რეკომენდირებული შემდეგი ვაქცინები – BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnon and Johnson, BIBP- CorV – Sinopharm, Sinovac).

და აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს:

 • ვაქცინის პირველი დოზის გაკეთებიდან 22-ე დღიდან და მაქსიმუმ სამი თვის განმავლობაში;
 • ვაქცინის მეორე დოზის გაკეთებიდან დამატებით ექვსი თვის განმავლობაში (ჯამში პირი ვაქცინირებულად ითვლება 9 თვის განმავლობაში, პირველი აცრის გაკეთებიდან);
 • პირები, რომლებიც გაიკეთებენ, ვაქცინას რომლისთვისაც მხოლოდ ერთი დოზაა საკმარისი (მაგ. Johnson & Johnson) ვაქცინირებულად ითვლებიან ვაქცინაციიდან 22-ე დღეს 9 თვის განმავლობაში;
 • ის ადამიანები რომლებიც უკვე გამოჯანმრთელდნენ და არიან აცრილი პირველი დოზით, ვაქცინირებულად ითვლებიან აცრის დღიდან 9 თვის განმავლობაში.