ივლისის დაწყებასთან ერთად სულ უფრო მეტი ადამიანი მიდის ზღვაზე დასასვენებლად. ჯანდაცვის სამინისტრომ შეიმუშავა რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ზღვის სანაპიროზე.

ძირითადი რეკომენდაციები

 • სანაპიროს ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის განკუთვნილ COVID-19-ის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია სათავსებში უნდა იყოს განთავსებული;
 • მიზანშეწონილია, განისაზღვროს სანაპირო ზოლზე ფეხით მოსიარულეთა ბილიკები, ასევე სანაპიროს ზონებად დაყოფის შესაძლებლობა;
 • სანაპირო ზოლი პერიოდულად ნარჩენებისგან უნდა დასუფთავდეს ერთჯერადი პარკებით, საიდანაც დახურული სახით მოხვდება ნაგავსაყრელ ყუთებში. სანაპირო ზოლის დასუფთავებაში მონაწილე პირი უნდა აღიჭურვოს ხელთათმანებითა და ფარით/ნიღბით.

ვალდებულებები სანაპიროს ინფრაქტრსუტქურისთვის (საზღვაო ტრანსპორტი, შეზლონგი/ქოლგა, სკუტერი, ველოსიპედი და სხვა)

 • დასაქმებულმა პირებმა სამუშაოს დაწყების წინ უნდა გაიარონ თერმოსკრინინგი;
 • დასაქმებულს ხელის დასამუშავებელი სულ მცირე 60%-70% ალკოჰოლის შემცველი ჰიგიენური საშუალება უნდა ჰქონდეს;
 • უპირატესობა მიენიჭოს უნაღდო ანგარიშსწორებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოთ ხელთათმანები;
 • დაიცავით დისტანცია;
 • შეზლონგებისთვის განკუთვნილი რბილი, შეწოვადი გადასაფარებლების გამოყენება უნდა აიკრძალოს;
 • წყლის ტრანსპორტის — სკუტერის, ველოსიპედის, ნავის, ასევე შეზლონგის, ქოლგის და სხვა ატრიბუტის გამოყენების შემდგომ მათ უნდა ჩატარდეს დეზინფექცია.
 • დახურული სივრცის შესასვლელში უნდა განთავსდეს დეზობარიერი, შესაბამისი სავალდებულო ნიშნის მითითებით.

მოთხოვნები ღია სივრცეში განთავსებული საშხაპეებისა და საპირფარეშოებისათვის

 • სანიტარული კვანძებისა და საშხაპეების დალაგება, დასუფთავება და დეზინფექცია დაბინძურების შესაბამისად უნდა მოხდეს, თუმცა არანაკლებ 2-საათიანი ინტერვალებით;
 • სანიტარიული კვანძის დასუფთავებისათვის გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და სადეზინფექციო საშუალებები უნდა ინახებოდეს სპეციალურად ამ მიზნისათვის განკუთვნილ, ჩაკეტილ სათავსში/კარადაში, პირვანდელი/მწარმოებლის შეფუთვით, რათა შესაძლებელი იყოს დიფერენცირება მარკირების მიხედვით და არ იყოს ხელმისაწვდომი ობიექტის ვიზიტორებისა და იმ პერსონალისთვის, რომელთა საქმიანობა არ უკავშირდება მათ გამოყენებას;
 • დამლაგებლის ეკიპირებისათვის აუცილებელია: ნიღაბი, ერთჯერადი ხალათი, სპეციალური/სქელი ხელთათმანები (მრავალჯერადი); თვალის დამცავი (სათვალე ან სახის ფარი).

დასაქმებულთა ვალდებულებები

 • ჰიგიენის დაცვა სამუშაო ადგილზე;
 • სამუშაოს შესრულებისას ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება;
 • სამუშაოს დასრულების შემდეგ დეზინფექცია ჩაუტარდეს ადგილსა და ხელსაწყოებს;
 • ხელის ხშირი დაბანა და დეზინფექცია. გამოიყენეთ სულ მცირე 60-70%-იანი სპირტის შემცველი ხელის საწმენდი;
 • მოერიდეთ ხელებით თვალებზე, ცხვირსა და პირზე შეხებას. მუშაობის პერიოდში მჭიდროდ დაიმაგრეთ თმა, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს თმისა და სახის შეხება.

მოთხოვნები ვიზიტორთა მიმართ

 • დაიცავით ამ რეკომენდაციით განსაზღვრული და ვირუსის გავრცელების პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული წესები;
 • დახველების და დაცემინების დროს მიიფარეთ სუფთა ხელსახოცი ან იდაყვში მოხრილი მხარი. გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცი კი გადააგდეთ ურნაში.