ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი საჭირო რაოდენობაზე თითქმის სამჯერ მეტ მანქანას იყენებს. დარღვევა აუდიტის სამსახურმა 2017 და 2018 წლის მონაცემების შესწავლის დროს გამოავლინა.

საქართველოს მთავრობის დადგენილი რეკომენდაციის მიხედვით, მუნიციპალიტეტს 2018 წელს 10 მანქანა უნდა გამოეყენებინა, თუმცა 27-ს განკარგავდა.

აუდიტის სამსახურისთვის წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით, მუნიციპალიტეტმა 2017-2018 წლებში მსუბუქ ავტომანქანებზე დახარჯა 351,6 ტონა საწვავი. მათ შორის, საჯარო მოსამსახურეების პირად საკუთრებაში არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებზე გაცემულია 188,5 ტონა (54%).

აუდიტორებს ინფორმაციის გაცნობის შემდეგ გაუჩნდათ ეჭვი, რომ საბიუჯეტო თანხებით ნაყიდ საწვავს სხვა ავტომობილებისთვისაც გამოიყენებდნენ. ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ ცალკეულ ავტომანქანაზე ერთი დღის განმავლობაში, დროის მცირე ინტერვალში, საწვავი ჩასხმულია რამდენჯერმე და მათი ჯამური მოცულობა საწვავის ავზის მოცულობას აღემატება. მონაცემების საილუსტრაციოდ ანგარიშს ცხრილიც ერთვის თან.

ფოტო: აუდიტის სამსახური

"ცხრილში ასახული მონაცემები მიუთითებს, რომ ავტორიზებულ ავტომანქანებზე, "აგაი" სისტემის ჩიპი, სავარაუდოდ, მყარად არ იყო დამაგრებული და მისი გამოყენებით საწვავის ჩასხმა ხდებოდა სხვა ავტომანქანებშიც. არსებობს რისკი, რომ არაიდენტიფიცირებული ავტომანქანების საწვავით გამართვა ხდებოდა პირადი მიზნებისათვის და სამსახურებრივი დანიშნულებით არ გამოიყენებოდა", — ვკითხულობთ ანგარიშში.

ამავე თემაზე: