საერთაშორისო გამჭვირვალობის ბერლინის სამდივნომ კორუფციის აღქმის ინდექსი გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მდგომარეობა გაუარესდა. TI-ს განცხადებით, 2019 წლის კვლევის შედეგები საქართველოს ანტიკორუფციული რეფორმების სტაგნაციაზე მიუთითებს.

კვლევაში, რომელიც 180 ქვეყანას მოიცავს, საქართველოს 56 ქულა აქვს და 44-ე ადგილს იყოფს კოსტა-რიკასთან, ჩეხეთთან და ლატვიასთან. რეიტინგში 100 ქულა კორუფციის აღქმის ყველაზე დაბალ, ხოლო 0 ქულა — ყველაზე მაღალ დონეს აღნიშნავს.

ორგანიზაციის განცხადებით, საქართველოს შედეგი გასულ წელთან შედარებით 2 ქულით გაუარესდა. მეთოდოლოგიის თანახმად, შედეგის 2-ქულიანი ცვლილება სტატისტიკურად უმნიშვნელოდ მიიჩნევა, თუმცა TI-ს განმარტებით, ბოლო წლების ინდექსში საქართველოს ქულის მხრივ პროგრესის ნაკლებობა აქვს მაშინ, როცა რეგიონის ქვეყნების სომხეთისა და აზერბაიჯანის შედეგები უმჯობესდება.

ორგანიზაციის განცხადებით, საქართველოს შედეგი მიუთითებს, რომ გადაუჭრელი რჩება ის პრობლემები, რაც გასული წლის ანგარიშში იყო ხაზგასმული:

 • ანგარიშვალდებულების ნაკლებობა სამართალდამცავ უწყებებში;
 • კორუფცია და პოლიტიკური ჩარევა სასამართლოს საქმიანობაში;
 • სახელმწიფო ინსტიტუტების მიტაცება;
 • მთავრობის მიერ ორგანიზებული თავდასხმები დამოუკიდებელ სამოქალაქო საზოგადოებაზე;
 • დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული საგამოძიებო უწყების არარსებობა
  რეკომენდაციები.

2019 წლის შედეგიდან გამომდინარე, ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მნიშვნელოვანია გადაიდგას ნაბიჯები ანტიკორუფციული სისტემისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების მიმართულებით. კერძოდ:

 • საჭიროა ხელისუფლების შტოებს შორის წონასწორობის უზრუნველყოფა;
 • ძირითადი სახელმწიფო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა და მათი გაძლიერება;
 • სამართალდამცავი ორგანოების დაცვა არაჯეროვანი პოლიტიკური ზეგავლენისგან
 • თავისუფალი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა;
 • ქმედითი რეაგირება პოლიტიკური პარტიებისა და საარჩევნო კამპანიების დაფინანსების წესების დარღვევებზე;
 • ხელისუფლების პოლიტიკურ ოპონენტებსა და განსხვავებული აზრის მქონე სხვა ჯგუფებზე თავდასხმების შეწყვეტა;
 • სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო აქტივისტების დისკრედიტაციისკენ მიმართული კამპანიების შეწყვეტა;
 • კორუფციის (მათ შორის მაღალი დონის კორუფციის) შემთხვევებზე რეაგირების ქმედითი მექანიზმის — დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნა
  კორუფციის აღქმის ინდექსის შესახებ.

კორუფციის აღქმის ინდექსი წელს 27-ედ ქვეყნდება და როგორც ორგანიზაციაში განმარტავენ, ემყარება ექსპერტების მოსაზრებებს საჯარო სექტორში კორუფციის დონის შესახებ. ინდექსი საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევების საფუძველზე მზადდება, რომელთაგან თითოეული სხვადასხვა ქვეყანაში კორუფციის მხრივ არსებული მდგომარეობის შეფასებას შეიცავს.