ამბროლაურის მერი, დავით მხეიძე, რომელმაც ლიდერბეთის გათამაშებაში პორშე მოიგო, ამბობს, რომ ის ხშირად არ თამაშობს და მის ანგარიშს მისი სრულწლოვანი დისშვილები იყენებენ. ის ირწმუნება, რომ 48 ბილეთიდან მან მხოლოდ ორი დადო, დანარჩენი — დისშვილებმა.

"გავუყოფ ყველას, მარტო ჩემთვის ღმერთმა ნუ მომახმაროს", — ამბობს მერი, რომელიც დასძენს, რომ სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე იშვიათად თამაშობს.

კითხვაზე, როცა მერი ტოტალიზატორში იგებს მანქანას, ეს ხელს შეუწყობს თუ არა მოქალაქეების თამაშდამოკიდებას, მხეიძე ასე პასუხობს:

"ვინც არ უნდა მოიგოს, ყველას უჩნდება ინტერესი, მერი იქნება თუ არა, არ აქვს მნიშვნელობა... [ის, რომ მერი ვარ და მე მოვიგე] ეს ფაქტორი შეიძლება ცუდი გავლენის მომხდენი გახდეს საზოგადოებაზე".