ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევით, მოსახლეობის 57 პროცენტს არ სჯერა, რომ როდესაც პენსიზე გავა, დაგროვილი თანხით ისარგებლებს. ამავე კითხვაზე დადებითი პასუხი მხოლოდ 30 პროცენტს აქვს.

კვლევის მიხედვით, 40 წლამდე მოსახლეობის 71 პროცენტისთვის მისაღებია მხოლოდ ის, რომ საპენსიო ფონდში ხელფასის 2 პროცენტის ნებაყოფლობით გადარიცხონ. ამავე ასაკის კატეგორიის მხოლოდ 7 პროცენტისთვის არის მისაღები რომ საპენსიო ფონდში ხელფასის ნაწილის გადარიცხვა სავალდებულო იყოს.

NDI-ის კვლევით, 40 წელს ზემოთ გამოკითხულთა 90 პროცენტი აცხადებს, რომ არ არის ჩართული სახელმწიფო საპენსიო პროგრამაში, დადებითი პასუხი ჰქონდა მხოლოდ 8 პროცენტს. ამავე კითხვაზე, "არა" უპასუხა 40 წლამდე მოსახლეობის 71 პროცენტმა. ამავე ასაკობრივ კატეგორიაში, დადებითი პასუხი გამოკითხულთა მხოლოდ 27 პროცენტს ჰქონდა.

საპენსიო რეფორმის მიხედვით, 40 წლამდე პირებისთვის სქემაში ჩართვა სავალდებულოა, 40 წლის ზემოთ კი — ნებაყოფლობითი.

აღნიშნული კვლევა, 2019 წლის 13-29 ივლისის პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით 2 131 პირისპირი ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე, ქვეყნის ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულენოვან სრულწლოვან მოსახლეობას შორის ჩატარდა (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). გამოკითხვის საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 1.7 პროცენტი.