ბავშვთა დაცვის დღესთან, პირველ ივნისთან დაკავშირებით საკომუნიკაციო კამპანია "დაასრულე ძალადობა" დაიწყო. კამპანიის მიზანია ბავშვთა მიმართ ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებული სოციალური ნორმების შეცვლა.

UNICEF-ის ინფორმაციით, "დაასურულე ძალადობის" ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ბავშვები და მოზარდები აღზრდის ალტერნატიულ, პოზიტიურ მეთოდებსა და პრობლემების არაძალადობრივი გზებით გადაჭრის ხერხებს გაეცნობიან.

"კამპანია ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბებას, თუ რა არის ბავშვთა მიმართ ძალადობა და შეთანხმებას, რომ ძალადობა მიუღებელია", - წერს გაეროს ბავშვთა ფონდი.

კამპანია "დაასრულე ძალადობას" ეფუძნება UNICEF-ის 2013 წლის კვლევას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 39%-ს მიაჩნია ბავშვთა მიმართ ძალადობა სერიოზულ პრობლემად. ამასთან, მოსახლეობის 60% მიიჩნევს, რომ ოჯახში აღზრდის მკაცრი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდები.

კამპანია, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება, წლის ბოლომდე გაგრძელდება და მის ფარგლებში საზოგადოების დამოკიდებულებების ცვლილებებისთვის მხარდამჭერთა ჯგუფები შეიქმნება.