ლამაზ მუსიკაზე ჩაძინებას რა ჯობს, თუმცა საჯარო ადგილას ამის გაკეთებამ, შესაძლოა უხერხულ მდგომარეობაში ჩაგაგდოთ.

ნორზ სთეითის სიმფორნიური ორკერსტრი სტრავინსკის The Firebird-ს ასრულებდა, როდესაც ერთ-ერთმა მსმენელს მაჟორულ ნოტზე გადასვლისას გამოეღვიძა და შიშისგან ისტერიულად შეჰკივლა.

იგორ სტრავინსკიმ ფაიაბერდი ბალეტისთვის 1910 წელს დაწერა.