საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე აცხადებს, რომ 2016 წლის იანვრიდან 2017 წლის 30 ივნისის ჩათვლით, აზერბაიჯანის 127 მოქალაქეს ეთქვა უარი საქართველოში შემოსვლაზე ერთი კონკრეტული მოტივით.

"სახელმწიფო უსაფრთხოების ან/და საზოგადოებრივი წესრიგისათვის საფრთხის შექმნა" - ეს არის ის ოფიციალური მიზეზი, რის გამოც აზერბაიჯანის 127 მოქალაქეს ქვეყანაში შემოსვლაზე უარი უთხრეს. ასეთი უარი, სულ უცხო ქვეყნის 212-მა მოქალაქემ მიიღო.

საია მიიჩნევს, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლაზე უარის თქმის მაღალი მაჩვენებელი აჩენს გარკვეულ ეჭვებს, რამდენად დასაბუთებულია უარის თქმა და დასძენს, რომ აზერბაიჯანელ პოლიტაქტივისტებს, ჟურნალისტებსა და უფლებადამცველებს ასევე პრობლემები ექმნებათ საქართველოში ბინადრობის უფლების მიღებაზე.