რატომ არის მნიშვნელოვანი: 14 მარტს კულტურის სამინისტრომ კინოცენტრის დირექტორი, გაგა ჩხეიძე თანამდებობიდან გაათავისუფლა, მისი მოვალეობის შემსრულებლად კი დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს უფროსის ყოფილი მოადგილე, კობა ხუბუნაია დანიშნა.

  • მან კინოცენტრის დირექტორის მოადგილის ორი პოსტი გააუქმა და ცენტრში რეორგანიზაცია გამოაცხადა.
  • კინოცენტრში დასაქმებულები რეორგანიზაციას აღიქვამენ მინისტრ თეა წულუკიანის მცდელობად, ქართული კინო კულტურის სამინისტროს პოლიტიკური გავლენის ქვეშ მოექცეს და "კინოცენტრის ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი კინოსექტორზე სრულმასშტაბიანი კონტროლის დამყარებისკენ მიიმართოს".
  • კულტურის სფეროს წარმომადგენლები მოითხოვენ, რომ შეწყდეს რეორგანიზაციის პროცესი, კინოცენტრის დირექტორი დაინიშნოს კონკურსის საფუძველზე და არა მინისტრის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით და დირექტორის შესარჩევი კომისია დაკომპლექტდეს კინოსექტორის წარმომადგენლებისგან.

დეტალები: კინოცენტრის თანამშრომლების წერილში აღნიშნულია, რომ თეა წულუკიანის მიერ გატარებული პოლიტიკის შედეგად არაერთი პრობლემური საკითხი წამოიჭრა, რომლებიც პარლამენტისა და უფლებადამცველებისგან შესაბამის რეაგირებას მოითხოვს. ისინი რამდენიმე პუნქტს გამოყოფენ:

  • მინისტრ წულუკიანის საკადრო პოლიტიკის შედეგად კულტურის სსიპებში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, რომლებიც არა მხოლოდ მენეჯერულ გამოცდილებას, არამედ სპეციფიკურ პროფესიულ ცოდნას ითხოვს, დაინიშნენ იუსტიციის სამინისტროს კადრები;
  • ამავე საკადრო პოლიტიკის შედეგად, კულტურის სსიპებიდან უკანონოდ გათავისუფლდა ათეულობით ადამიანი, მათი უმრავლესობა დავობს სასამართლოში უკანონო გათავისუფლების და დისკრიმინაციული მოპყრობის გამო და ამ დროისთვის, 11 საქმე მოსარჩელეთა გამარჯვებითაა დასრულებული;
  • რეპრესიული საკადრო პოლიტიკის შედეგად, პროფესიონალი კადრების ტოტალური გადინება უდიდეს ზიანს აყენებს კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვის პროცესს;
  • წულუკიანის პოლიტიკა არაერთხელ გახდა მწვავე კრიტიკის ობიექტი ცენზურის დამყარების მცდელობისა და თავისუფლების შეზღუდვის ფაქტების გამო;
  • საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და მისი დაქვემდებარებული სსიპები იქცა ჩაკეტილ უწყებებად, რომლებიც არ გასცემენ საჯარო ინფორმაციას;
  • გაუმჭვირვალეა სამინისტროს მიერ წარმოებული კონკურსები;
  • კინოცენტრის მიერ განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ შემოქმედებითი პროცესების კონტროლის პოლიტიკა გრძელდება.