რატომ არის მნიშვნელოვანი: მათი განცხადებით, თურქეთიდან ბაზრის გახსნაზე საკანონმდებლო ცვლილებების ამოქმედებისთანავე, ასოციაციაში შემავალი კომპანიები მედიკამენტების იმპორტში მყისიერად ჩაერთნენ.

  • ასოციაციაში განმარტავენ, რომ მსგავსი რეჟიმით ახალი ბაზრების გახსნას, დიდ მოლოდინებთან ერთად, გამოწვევები ახლავს.
  • "ასოციაციის წევრი კომპანიების მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ვაცხადებთ, რომ შეიქმნა გარკვეულ მედიკამენტებზე, როგორც ასორტიმენტის, ასევე რაოდენობის მხრივ, მოწოდების შეზღუდვა თურქი მომწოდებლების მხრიდან, რაც გარკვეული პერიოდის შემდგომ აისახება ადგილობრივ ბაზარზე".

ასოციაცია მოსახლეობას სთხოვს, გაგებით მოეკიდონ ამ ფაქტს, რადგან, მათი თქმით, ეს გარემოება არ არის დამოკიდებული ადგილობრივ კომპანიებზე.

  • "სწორედ ამიტომ, ინფორმაციას ვაჟღერებთ ჩვენ, პირველი წყარო, უშუალოდ ის მხარე, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პროცესს".
  • ასევე, მიმართავენ შესაბამის მარეგულირებელს, ინსტიტუტებს, რომ მოსახლეობისთვის მიწოდებული ინფორმაცია არ გამოიყენონ სექტორის უმიზეზო ბრალდებისთვის — "როგორიცაა საბოტაჟი, თუ ხელოვნური დეფიციტის შექმნა, რასაც, სამწუხაროდ, მრავალჯერ ჰქონდა ადგილი".

გარდა ამისა, ასოციაციაში ამბობენ იმასაც, რომ კომპანიებს დაუწესდათ ვალდებულება, ინფორმაცია ჯანდაცვის სამინისტროს გაუზაირონ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ სექტორისთვის უნივერსალური პროგრამა არ იყო შემუშავებული და შეთავაზებული.

  • "მიუხედავად ბიზნესის დაჟინებული მოთხოვნისა და მცდელობისა, რომ მოხდეს გონივრულ ვადებში და სწორი მეთოდით პროექტის გაშვება, მაკონტროლებლის მხრიდან არაა უზრუნველყოფილი სათანადოდ უნივერსალური ტექნიკური ბაზა ამ პროცესების გამართულად ასამუშავებლად".
  • "რეალურად არსებული პრობლემების იგნორირებით ხდება მეწარმეებისთვის გამაფრთხილებელი ოქმების გამოწერა, რაც უკვე საჯარიმო სანქციების წინაპირობაა".
  • "სამწუხაროდ, მარეგულირებელი უკვე იღებს დამსჯელობითი ორგანოს ფორმას, რაც საბოლოოდ მოსახლეობისთვის და ამ სფეროში დასაქმებული პირებისთვის პირდაპირი ზიანის მიღების პირობა გახდება".
  • ბოლოს მიუთითებენ, რომ ასოციაციის წევრი კომპანიები გამოიყენებენ ყველა მექანიზმს, რათა გაგრძელდეს მოსახლეობის მაღალი ხარსიხის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.