საქსტატის ინფორმაციით, თებერვალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) ზრდამ 5.8 პროცენტი შეადგინა, ხოლო იანვარი- თებერვლის საშუალო მაჩვენებელი 7.1 პროცენტია.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: საქსტატი ყოველთვიურად აწარმოებს ეკონომიკის ზრდის წინასწარ შეფასებებს, რომელიც იანგარიშება დღგ-ის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვების, ფისკალური და მონეტარული მონაცემების საფუძველზე.

  • მშპ და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობისა და მოსახლეობის ეკონომიკური კეთილდღეობის მთავარი მაჩვენებელია.
  • მშპ-ს ზრდის ტემპის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სისწრაფეს ასახავს;
  • ნომინალურ ზრდის ტემპთან ერთად გასათალისწინებელია საბაზისო პერიოდიც.
  • თებერვალში ინფლაციის დონე 8,1%-ია.

ზრდის ტენდენცია დეკემბერში რამდენიმე მიმართულებით დაფიქსირდა, მათ შორის:

  • მშენებლობის;
  • საფინანსო საქმიანობების;
  • ვაჭრობა;
  • ტრანსპორტისა და დასაწყობების;

კლების ტენდენცია დაფიქსირდა დამამუშავებელი მრეწველობის, უძრავი ქონების, პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობების სექტორებში.

დეტალები: 2022 წლის იანვარი-თებერვლის პერიოდში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 12,3%-ით გაიზარდა.

  • ექსპორტი — 20,3%-ით, $914,8 მილიონამდე;
  • იმპორტი — 9%-ით, $1 983.4 მილიონამდე;