საქსტატის ინფორმაციით, დეკემბერში მთლიანი შინა პროდუქტი, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11%-ით გაიზარდა, ხოლო 2022 წლის საშუალო რეალური ზრდა 10,1%-ით განისაზღვრა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: საქსტატი ყოველთვიურად აწარმოებს ეკონომიკის ზრდის წინასწარ შეფასებებს, რომელიც იანგარიშება დღგ-ის გადამხდელი საწარმოების ბრუნვების, ფისკალური და მონეტარული მონაცემების საფუძველზე.

 • მშპ და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობისა და მოსახლეობის ეკონომიკური კეთილდღეობის მთავარი მაჩვენებელია.
 • მშპ-ს ზრდის ტემპის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სისწრაფეს ასახავს;
 • ნომინალურ ზრდის ტემპთან ერთად გასათალისწინებელია საბაზისო პერიოდიც.

დეკემბერში ზრდის ტენდენცია რამდენიმე მიმართულებით დაფიქსირდა, მათ შორის:

 • მშენებლობის;
 • დამამუშავებელი მრეწველობის;
 • ტრანსპორტისა და დასაწყობების;
 • საფინანსო საქმიანობების;
 • ვაჭრობის.

დეტალები: 2022 წლის იანვარი-დეკემბრის პერიოდში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 32,8%-ით გაიზარდა.

 • ექსპორტი — 31,8%-ით, $5 592.8 მილიონამდე;
 • იმპორტი — 33,2%-ით, $13 450.1 მილიონამდე;
 • გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 41.4%-ით მეტი, 6 436 ახალი საწარმო დარეგისტრირდა.
 • დღგ-ს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა 18,1%-ით, 13 926.6 მილიონ ლარამდე გაიზარდა.

გაიგეთ მეტი: ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას ორნიშნა ინფლაცია ჩრდილავს