2016 წლის მარტსა და აპრილში ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული ვიდეო მასალა, რომლებშიც ასახული იყო სავარაუდოდ ქართველი პოლიტიკოსებისა და სხვა ცნობადი სახეების პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები.