კორუფცია საქართველოში მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. წვრილმანი კორუფცია თუ მისი უფრო კომპლექსური ფორმები ხშირად იჩენს თავს სახელმწიფო სამსახურებში. მიუხედავად ამისა, საზოგადოებას ხშირად არ აქვს დეტალური ინფორმაცია კორუფციის სხვადასხვა სახეზე და მის მასშტაბებზე. რა არის კორუფცია? ვინ არიან მამხილებლები? რას ნიშნავს თანამდებობის ბოროტად გამოყენება? — ეს ის მთავარი შეკითხვებია, რომლებზეც პასუხები ამ სახალისო ტესტში უნდა გასცეთ.

ამ ტესტში კარგი შედეგის მიღება არ ნიშნავს, რომ კორუფცია კარგად გამოგდის, არამედ — საჭირო ინფორმაციით ხარ აღჭურვილი, ხოლო უფრო მეტი კორუფციულ სქემებსა და კონკრეტულ შემთხვევებზე შეგიძლია გაიგო საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს ანგარიშებიდან.

ტესტი: როგორ გესმის კორუფციის ანაბანა?

ტესტის დაწყება

1 / 10 რა ეწოდება ოჯახის წევრის, ნათესავის ან მეგობრის სამსახურში დაუმსახურებლად აყვანას ან დაწინაურებას?

IStock

2 / 10 ამომრჩევლისთვის ფინანსურ-მატერიალური სარგებლის ან უპირატესობის შეთავაზება, დაპირება ან გადაცემა არის...

exit.al

3 / 10 რა არის "ატკატი"?

ISTOCK

4 / 10 ჩამოთვლილთაგან რომელია ინტერესთა კონფლიქტი?

ISIGHT

5 / 10 რას აკეთებს მამხილებელი ადამიანი?

IStock

6 / 10 მაღალი დონის თანამდებობის პირების მიერ სახელმწიფო ინსტიტუციების დონეზე ძალაუფლების გამოყენება პირადი მიზნებისთვის არის...

Economics and Ethics

7 / 10 უკანონო გზით მიღებული თანხისა და ქონების ლეგალიზებას მისი წარმომავლობის დაფარვის გზით ვუწოდებთ...

davide pagliardini / Dribbble

8 / 10 რა მიზნისთვის იყენებენ ოფშორულ ზონებს?

ICIJ

9 / 10 რა მიზნით იყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსს წინასაარჩევნოდ?

getty images

10 / 10 რა ეწოდება კორუფციის ფორმას, როდესაც სახელმწიფო სისტემა მოქმედებს კონკრეტული ადამიანის ან ჯგუფის პირადი მიზნების სასარგებლოდ?

DNA India

იტვირთება...
ერთი წუთით...