დღეიდან ყველა ქცევითი გამოწვევების და/ან კომუნიკაციის სირთულის მქონე შშმ პირებისათვის უფასო სტომატოლოგიური მომსახურება ანესთეზიით ხელმისაწვდომი გახდა.

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის-PHR, რომელმაც თავის დროზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში შესაბამისი მოთხოვნა შეიტანა, გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილს აქვეყნებს.

"დაევალოს საქართველოს მთავრობას შექმნას ისეთი მექანიზმი (მიიღოს შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი), რომელიც გამონაკლისის გარეშე, დაუყოვნებლივ, 30 დღიანი მოცდის ვადის გარეშე, დააფინანსებს ყველა შემთხვევას, როდესაც არსებობს ქცევითი გამოწვევების და/ან კომუნიკაციის სირთულის მქონე შშმ პირებისათვის ზოგადი ანესთეზიის ე.წ. ნარკოზით სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევის საჭიროება".

მათივე ინფორმაციით, გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით წერეთელმა მიიღო.