2020 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე რეზიდენტი ვიზიტორების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით 37,2 პროცენტით ნაკლებია. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა.

ფოტო: საქსტატი


რაც შეეხება უშუალოდ ტურისტული ტიპის ვიზიტებს საქართველოს ტერიტორიაზე, წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 31,4 პროცენტითაა შემცირებული.

ფოტო: საქსტატი

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, ვიზიტორების განაწილება რეგიონების მიხედვით შემდეგნაირია:

  • 40,7 პროცენტი ქ. თბილისის;
  • 11,8 პროცენტი იმერეთის: რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი;
  • 11,6 პროცენტი ქვემო ქართლის.

ხოლო დანარჩენი რეგიონები სტრუქტურაში შედარებით დაბალი წილით არის წარმოდგენილი.

2020 წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა 89.2 მილიონი ლარით განისაზღვრა. აღნიშნული მაჩვენებელი 2019 შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 25.2 პროცენტით ნაკლებია. ამასთან, ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაზრდილია 23.2 პროცენტით და 132.0 ლარს გაუტოლდა.

ფოტო: საქსტატი