დედაქალაქის მერია სოციალურად დაუცველი სტუდენტების დაფინანსებას იწყებს. მერის, კახა კალაძის თქმით, დასაფინანსებლად საჭიროა სტუდენტები სწავლობდნენ სახელმწიფოს მიერ ავტორიზირებულ დაწესებულებაში ბაკალავრზე, მაგისტრატურაზე ან დოქტორანტურაზე და მათ ოჯახებს სარეიტინგო ბაზაში არაუმეტეს 70 000 ქულა ჰქონდეთ.

კალაძის თქმით, სოციალური დახმარება სემესტრულად, წელიწადში ორჯერ სტუდენტების აკადემიური მოსწრების მიხედვით გაიცემა. კერძოდ, 51-დან 70-მდე ქულის მქონე სტუდენტებს 50%-ით დააფინანსებენ, 71-დან 90-მდე ქულის მქონეებს 70%-ით, 91-დან 100-მდე ქულის მქონეებს კი 100%-ით.

განაცხადის შეტანის ვადა მერიაში მაისის ბოლომდეა.