დუშეთის მერიის თანამშრომლებმა 55-60 ლიტრი ავზის მქონე მანქანაში, ერთი ჩასხმით, 100-110 ლიტრი საწვავი ჩაატია. 2017-2018 წლების დოკუმენტების შესწავლის შედეგად დადებულ აუდიტის დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ მსგავსი 13 შემთხვევა დაფიქსირდა.

"მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოდგენილი მონაცემების შესწავლის შედეგად გამოვლინდა ისეთი შემთხვევები, როდესაც ცალკეულ ავტომანქანაზე ერთი დღის განმავლობაში, მათ შორის დროის მცირე ინტერვალში, საწვავი ჩასხმულია რამდენჯერმე და მათი ჯამური მოცულობა ავტორიზირებული ავტომანქანის საწვავის ავზის მოცულობას აღემატება. 2017-2018 წლებში გამოვლინდა 33 ასეთი შემთხვევა და ჩასხმული იქნა ჯამში 3 600 ლიტრი საწვავი", — ვკითხულობთ აუდიტის სამსახურის დასკვნაში.

აუდიტორები მიუთითებენ ისეთ შემთხვევებზეც, როცა ერთსა და იმავე მანქანაში დღის განმავლობაში საწვავი რამდენჯერმე ჩაასხეს, საწვავის ჯამური მოცულობა კი მანქანის ავზის მოცულობას აღემატებოდა. აღმოჩენილი გარემოების საილუსტრაციოდ უწყება ცხრილსაც აქვეყნებს.

ფოტო: აუდიტის სამსახური

როგორც აუდიტის სამსახურის დასკვნაში ვკითხულობთ, დუშეთის მერიამ განმარტა, აღნიშნული გარემოებები გამოიწვია იმან, რომ ბენზინგასამართი სადგური, რომლიდანაც მუნიციპალიტეტი საწვავს ყიდულობდა ზოგიერთი ადმინისტრაციული ერთეულიდან 50-150 კმ-ით იყო დაშორებული:

"შესაბამისად, აღნიშნულ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლები, ვერ ახერხებდნენ ავტოგასამართ სადგურზე მათთვის გამოყოფილი საწვავის ჩასასხმელად თვეში რამდენჯერმე ჩამოსვლას. ამიტომ, საწვავს ასხამდნენ როგორც ავტომანქანის ავზში, ასევე დამატებით ჭურჭელში, ჩიპის მოხსნის გზით".

ეს ერთადერთი შემთხვევა არაა, როცა საბიუჯეტო უწყებაში მანქანაში საწვავი იმაზე გაცილებით მეტი "ჩაასხეს", ვიდრე ავზის მოცულობა იყო. ასე მოხდა ზუგდიდის მერიაშიც. ზუგდიდის მერიის თანამშრომელმა 70 ლიტრი ავზის მქონე მანქანაში, ერთი ჩასხმით, 160 ლიტრი საწვავი ჩაატია.