საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2018 წლის ნოემებერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 0,7 პროცენტია, წლიური მაჩვენებელი კი 1,9 პროცენტი. გასულ თვეში ფასები გაიზარდა სურსათზე, ალკოჰოლზე, ტრანსპორტზე და ა.შ.

ყოველთვიურ ინფლაციის მაჩვენებელზე ძირითადი გავლენა

სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები

ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 1,4 პროცენტიანი მატება, რაც 0,41 პროცენტული პუნქტით აისახა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე. ფასები გაიზარდა: ბოსტნეულზე (5,7%), რძეზე, ყველსა და კვერცხიზე (3,3%), თევზეულზე (2,1%), ასევე ხორცსა და ხორცის პროდუქტებზე (1,8%). ამასთან, ფასები შემცირდა ხილსა და ყურძენზე (-8,3%).

ავეჯი, საოჯახო ნივთები, სახლის მოვლა

ფასები გაიზარდა 1,8 პროცენტით, რაც ჯგუფის მაჩვენებელში 0,12 პროცენტია. ფასები მომატებულია ძირითადი ელექტრონული ან არაელექტრონული საოჯახო მოწყობილობების ქვეჯგუფზე (3,8%).

დასვენება, გართობა და კულტურა

ფასები გაიზარდა 2 პროცენტით, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,11 პროცენტია. ფასები გაიზარდა გასართობ და კულტურულ მომსახურებაზე (4,6%).

წლიურ ინფლაციაზე ძირითადი გავლენა

ტრანსპორტი

ჯგუფში დაფიქსირდა ფასების 3,8 პროცენტიანი მატება, რაც წლიურ ინფლაციაზე 0,49 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (9,2%).

ჯანმრთელობის დაცვა

ფასები მომატებულია 5,5 პროცენტით, რაც 0,46 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ფასები გაიზარდა სამედიცინო პროდუქციაზე, აპარატურასა და მოწყობილობაზე (10,1%), ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებასა (3,7%ი) და საავადმყოფოების მომსახურებაზე (2,5%).

ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო

ფასები გაიზარდა 4,6 პროცენტით, რაც 0,31 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ფასები მომატებულია თამბაქოს ნაწარმზე (8,5%).

საცხოვრებელი, წყალი, ელ. ენერგია, აირი

ფასები გაიზარდა 3,6 პროცენტით. შესაბამისად, ჯგუფის წვლილმა წლიურ ინფლაციაში 0,3 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ფასები მომატებულია წყალმომარაგებისა და საცხოვრებელთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების (7,7%), ელექტროენერგიის, აირის და სათბობის სხვა სახეების (3,5 %), ასევე საცხოვრებლის მიმდინარე მოვლისა და შეკეთების (2,2%) ქვეჯგუფებზე.