2015 წლის 16 სექტემბერს, ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნულ ცენტრსა და ა.შ.შ. -ს ლორენს ლივერმორის ნაციონალურ ლაბორატორიას შორის გაფორმდა ხელშეკრულება. ხელშეკრულების საგანი იყო განახლებული მონაცემთა ბაზებითა და თანამედროვე სტანდარტებით კავკასიის სეისმური საფრთხის რუკების შექმნა.

საქართველოსა და ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება მიზნად ისახავს მშენებლობის სფეროში ევროკავშირის დაპროექტების სტანდარტებთან საქართველოს ეტაპობრივ დაახლოებას. ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში მიმდინარეობს ევროკავშორის ქვეყნებში მოქმედი სამშენებლო ნორმების მოდიფიკაცია და დაახლოება ქართულ სამშენებლო ინდუსტრიასთან. სეისმური საფრთხის შეფასების რუკა საფუძველია ქვეყნის სამშენებლო სეისმური ნორმების შესაბამისობაში მოყვანისა ევროპულ სტანდარტებთან.

სამეცნიერო კვლევის საფუძველზე მიღებული შედეგების დანერგვა რეგიონში, კატასტროფის რისკის შემცირების სტრატეგიის შემუშავებაში ქვეყნის სეისმომედეგობისა და უსაფრთხოებისათვის უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა.

სეისმური საფრთხის რუკაზე მუშაობდნენ მეცნიერები საქართველოდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან, ა.შ.შ-დან, კანადიდან და უნგრეთიდან. პროექტი განხორციელდა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის, ენერგიის დეპარტამენტის ბირთვული უსაფრთხოების ადმინისტრაციის მხარდაჭერით. პროექტის ფარგლებში მიღებული შედეგების პრეზენტაცია გაიმართება საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში 2018 წლის 4 ოქტომბერს 11:00 საათზე.