რა ხდება: გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ძალადაკარგულად გამოაცხადა ბრძანება, ეიჩ ჯი კაპრა კაუკასიკასთვის რაჭაში სამონადირეო მეურნეობის მოსაწყობად ლიცენზიის გაცემის შესახებ.

  • ბრძანება 2022 წლის 23 მარტით თარიღდებოდა.
  • შესაბამისად, ბიზნესმენ დავით ხიდაშელის კომპანიისთვის სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზია გაუქმდა.

დეტალები: უწყების ინფორმაციით, ეიჩ ჯი კაპრა კაუკასიკას მიერ სალიცენზიო ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები მაისში გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა შეადგინა.

  • გარემოს დაცვის სააგენტო განმარტავს, რომ ლიცენზიების და ნებართვების კანონი, ისევე როგორც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ითვალისწინებს გარკვეულ სამართლებრივ ქმედებებს.
  • "აღნიშნულის საფუძველზე, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ლიცენზიის ძალადაკარგულად გამოცხადების პროცესი დაიწყო. წარმოების ფარგლებში, სააგენტომ გამოიკვლია ფაქტობრივი გარემოებები; დაინტერესებულ მხარეთა მონაწილეობით ჩატარდა ზეპირი მოსმენა, სადაც მხარეებს შესაძლებლობა მიეცათ, წარმოედგინათ მოსაზრებები და არგუმენტები სალიცენზიო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით. განხილვის შედეგად, გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ რაჭაში სამონადირეო მეურნეობის ლიცენზიის ძალადაკარგულად გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღო", — წერია სააგენტოს განცხადებაში.

ბოლო ხაზი: გასულ წელს, გამოცემა მთის ამბებმა გაარკვია, რომ სახელმწიფომ რაჭაში 104,712 ჰექტარ ტყეზე (რაჭის ტერიტორიის მესამედი და ქვეყნის ტერიტორიის 1.4%) სამონადირეო მეურნეობის მოწყობის 49 წლიანი ლიცენზია გასცა კომპანიაზე, რომლის საბოლოო ბენეფიციარი მესაკუთრეც რუსული კავშირების მქონე ბიზნესმენი დავით ხიდაშელია.

  • ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს მიხედვით, დავით ხიდაშელთან დადებული გარიგების შედეგად, საქართველომ 2 მილიონი ლარის შემოსავალი დაკარგა.