საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ საქართველოს კომუნიკაციების კომისიის წევრების ოჯახის წევრები იმ ქონებრივ მონაცემებს ასაჯაროებს, რომელიც მათ თანამდებობის პირის დეკლარაციაში არ მიუთითეს. ორგანიზაციამ მონაცემები დღეს გაასაჯაროვა.

საქართველოს კომუნიკაციების კომისიის წევრი და თავმჯდომარე, კახა ბექაური

ბექაურს შევსებულ დეკლარაციაში გერის, ბექა ჯიბლაძის კომპანია არ აქვს შეტანილი. ბექა ჯიბლაძე ბექაურს დეკლარაციაში ოჯახის წევრად ჰყავს მითითებული. საჯარო რეესტრის დოკუმენტების მიხედვით, ჯიბლაძე 2012 წლიდან შპს სანტე მედიკალ გრუპში 51 პროცენტიან წილს ფლობს.

კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე და წევრი, ვახტანგ აბაშიძე

ვახტანგ აბაშიძეს დეკლარაციაში 2004 წელს დაფუძნებული კომპანია ჩვენ და შვილები არ აქვს შეტანილი, რომლის 34 პროცენტიან წილს ფლობს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო წერს, მას არც შვილების სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ აქვს ინფორმაცია შევსებული.

ანდრია აბაშიძე ფლობს:

33-პროცენტიან წილს შპს Adventus-ში;
100-პროცენტიან შპს ედ პლიუსში;
33 პროცენტიან წილს შპს უნივერსალ ბიზნეს ჯგუფში;

ლევან აბაშიძე ფლობს:

33-პროცენტიან წილი არ აქვს მითითებული შპს უნივერსალ ბიზნეს ჯგუფში.

კომისიის წევრი, ელისო ასანიძე

ელისო ასანიძეს დეკლარაციაში თავისი ქმრის სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ ინფორმაციას არ უთითებს.

მისი ქამარი, დავით ქუთათელაძე ფლობს:

100-პროცენტიან წეილს შპს კერა თრეველში;
22-პროცენტიან წეილს კერა ჯგუფში;
50-პროცენტიან წეილს კა ენდ ემში;

On.ge ამ საკითხზე კომუნიკაციების კომისიიდან პასუხს ელოდება.

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო მოუწოდებს თანამდებობის პირებს მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ ქონებრივი დეკლარაციების შევსების საკითხს, ხოლო ხელისუფლებას, შექმნას ქმედითი და ეფექტური ინსტრუმენტი დეკლარაციების გადასამოწმებლად.

საქართველოს კანონმდებლობით თანამდებობის პირის მიერ ქონებრივი დეკლარაციის შევსება სავალდებულოა. დეკლარაციაში მითითებული უნდა იყოს ოჯახის წევრების სამეწარმეო საქმიანობაც. დოკუმენტის არასწორად შევსება ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ორას საათამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე.