თიბისი აკადემიის რისკების მართვის კურსი 2021 წელს შეიქმნა და დღემდე მაღალი ინტერესით სარგებლობს იმ ადამიანებში, ვისაც რისკების მიმართულება აინტერესებს. ტექნოლოგიური მიმართულებები მომავლის პროფესიებად მიიჩნევა, შესაბამისად, სულ უფრო და უფრო იზრდება რისკების მნიშვნელობა მსოფლიო ბაზარზე.

კურსი 100%-ით ფინანსდება თიბისის მიერ და კანდიდატებს, რომლებიც გაივლიან შესაბამისი შერჩევის ეტაპებს, ეძლევათ შანსი, განათლება მიიღონ უფასოდ. სტუდენტები გადიან ექსელს, SQL Server-ს, Power BI-სა და მონაცემთა მეცნიერებას. ამ უნარების განვითარება კი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია თანამედროვე დასაქმების ბაზარზე. სტუდენტები გადიან 3-თვიან ინტენსიურ კურსს, სადაც ლექციები და შეხვედრები ტარდება როგორც დისტანციურად, ასევე ფიზიკურ გარემოში.

კურსის სამიზნე აუდიტორიაა სტუდენტები და კურსდამთავრებულები, რომლებსაც შანსი ეძლევათ, მიიღონ უნიკალური ცოდნა და გამოცდილება პროფესიონალი ლექტორებისგან და რისკების მიმართულების სპეციალისტებისგან.

კურსი უკვე დაასრულა 60-მდე მონაწილემ. მათი ნაწილი დასაქმდა თიბისიში, ხოლო ნაწილმა სხვა სფეროში დაიწყო პროფესიული საქმიანობა, რაც ჩვენი აკადემიის გუნდისთვის ძალიან საამაყოა. პანდემიის შესუსტებამ საშუალება მოგვცა, ჩვენი ბოლო კურსდამთავრებულებისთვის სექტემბერში მოგვეწყო გამოსაშვები საღამო ფიზიკურ გარემოში, სადაც სტუდენტებმა, ლექტორებმა და თიბისის გუნდის წევრებმა ერთმანეთს გაუზიარეს შთაბეჭდილებები.ბოლოს სტუდენტებს სერტიფიკატები გადაეცათ.

თიბისისთვის მნიშვნელოვანია ახალი თაობის მხარდაჭერა და მათთვის განათლების მიცემის ხელშეწყობა როგორც სხვა, ისე ტექნოლოგიური მიმართულებებით. ამ მიზანს ემსახურება თიბისის რისკების აკადემიაც, რომლის მეშვეობითაც კურსდამთავრებულები ფლობენ ღრმა ცოდნას ზემოაღნიშნულ პროგრამებში. თიბისის რისკების აკადემია განაგრძობს ფუნქციონირებას და კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდის გათვითცნობიერებას ტექნოლოგიებში.

სექტემბერში დაიწყო თიბისის რისკების აკადემიის მე-4 ჯგუფის მიღება. კურსზე რეგისტრაცია გახსნილია და მოქმედი იქნება 29 სექტემბრის ჩათვლით.

დეტალური ინფორმაცია კურსისა და რეგისტრაციის შესახებ განთავსებულია ვებგვერდზე: https://www.tbcacademy.ge/risks-academy