ნინიკო ლეკიშვილი

On.ge-ის ჟურნალისტი 2021 წლის 1-ლი აპრილიდან.