მუშაკთა დროებითი, ნებაყოფლობითი უარი შრომითი მოვალეობების დროებით ან ნაწილობრივ შესრულებაზე კოლექტიური შრომითი დავის მოწესრიგების მიზნით.

წყარო: ვიკიპედიასაქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა