ქუთაისში, შოთა რუსთაველის #85-ში მდებარე კორპუსი კამპანიის "კაცები ზრუნავენ" ილუსტრაციით მოიხატა. კედელი მოხატა მხატვარმა ლია უკლებამ, ხოლო ილუსტრაცია სოფო კირთაძეს ეკუთვნის. აღნიშნული ინიციატივით "კაცები ზრუნავენ" ეხმიანება 16 დღიან გლობალურ კამპანიას გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ.

ფოტო: კაცები ზრუნავენ

ფოტო: კაცები ზრუნავენ

ილუსტრაციაზე გამოსახული არიან მამა და შვილები წიგნის კითხვის დროს. ნახატი ხაზს უსვამს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მამაკაცების, როგორც მზრუნველი მამების, მეუღლეებისა და პარტნიორების ჩართულობა შვილების აღზრდაში და საოჯახო საქმეებში, ქალთა, ბავშვთა, ოჯახების და ზოგადად, საზოგადოების და ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და ნამდვილი გენდერული თანასწორობის მისაღწევად. არსებული მონაცემები გვიჩვენებს, რომ ტრადიციული გენდერული როლების ირგვლივ არსებული სტერეოტიპები და დამკვიდრებული კლიშეები ხელს უშლით მამაკაცებს თანაბრად გაინაწილონ პასუხისმგებლობა და მზრუნველი მამები, მეუღლეები, პარტნიორები და ოჯახის წევრები იყვნენ.

გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ 2019 წელს ჩატარებული კვლევის: "კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში" თანახმად, ბავშვებზე ყოველდღიური ზრუნვა ჯერ კიდევ რჩება მეტწილად, მხოლოდ დედების ძირითად მოვალეობად.

ინიციატივა განხორციელდა პროგრამის "ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისათვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით.

კამპანია "კაცები ზრუნავენ" მიმდინარეობს UNFPA-ს საქართველოს ოფისისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის "ვიზრუნოთ ერთად" თანამშრომლობით. მისი მიზანია წაახალისოს მამაკაცების, როგორც არამოძალადე და მზრუნველი მამების და მეუღლეების ჩართულობა ოჯახების ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის, რათა მამაკაცებმა მეტად დაუჭირონ მხარი გენდერულ თანასწორობას, და ამ გზით — ქალების სოციალურ და ეკონომიურ მონაწილეობას და საზოგადოების გაძლიერებას. კამპანიაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა მამაკაცს, რომელიც მის იდეას იზიარებს.