მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში საქართველოში უმუშევართა რაოდენობამ 310,8 ათასი ადამიანი შეადგინა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამსახურის მაძიებელთა რიცხვი წლიურ ჭრილში 50 ათასით არის გაზრდილი. ამის შესახებ საქსტატის ანგარიშიდან ხდება ცნობილი.

რაც შეეხება უმუშევრობის დონეს, მესამე კვარტალში საქართველოში ეს მაჩვენებელი წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2,5 პროცენტული პუნქტით არის გაზრდილი და 19,5% შეადგენს. უმუშევრობის დონე შემცირებულია მიმდინარე წლის მეორე კვარტალთან შედარებით, რაც, სავარაუდოდ, სეზონურობით არის გამოწვეული.

ფოტო: საქსტატი

სტატისტიკის მიხედვით, 2021 წლის მესამე კვარტალში საქართველოში 3 მილიონი 15 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანი ცხოვრობდა, რომელთაგან 52,8%, ანუ 1,59 მილიონი ეკონომიკურად აქტიური იყო. აქ იგულისხმებიან ის პირები, რომლებიც სამსახურს ეძებენ და მუშაობის დაწყებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამენ.

საქსტატის ანგარიშის მიხედვით, მესამე კვარტალში დასაქმებული იყო 1,28 მილიონი ადამიანი, რომელთაგან 861,9 ათასი ადამიანი დაქირავებული, ხოლო 418,6 ათასი — თვითდასაქმებული იყო. ამ პერიოდში დაქირავებულთა წილი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 67,3%-ს შეადგენდა, რაც 0,7 პროცენტული პუნქტით მეტია წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით.

აღსანიშნავია, რომ უმუშევრობის დონე ქალაქებში 21,1%, ხოლო სოფლებში 17,2%-ია, რაც იმით არის გამოწვეული, რომ სოფლად თვითდასაქმებულთა მაჩვენებელი მაღალია. ამასთან, წლიური ზრდა ფიქსირდება როგორც ქალაქებში (1,9 პროცენტული პუნქტით), ასევე სოფლებში (3,5 პროცენტული პუნქტით).

რაც შეეხება დასაქმების მაჩვენებელს გენდერულ ჭრილში, უმუშევრობის დონე კაცებში 21,7%, ხოლო ქალებში 16,6%-ია, რაც რამდენიმე ფაქტორით არის გამოწვეული. საქსტატის მიხედვით, უმუშევრად მიიჩნევა ის, ვინც აქტიურად ეძებს სამსახურს და მზად არის დაიწყოს მუშაობა — სამუშაოს მაძიებლები ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობად ითვლებიან. ხაზგასასმელია, რომ ეკონომიკურად აქტიური ადამიანი კაცებს შორის 64,7%, ხოლო ქალებში 42,4%-ია.

იქიდან გამომდინარე, რომ სამუშაო ბაზარზე ქალების აქტიურობის დონე დაბალია, ნაკლებია უმუშევრობის პროცენტული წილიც. ამასთან, შრომის ბაზარზე ქალების ნაკლები აქტიურობა პირდაპირ ბმაშია ქალთა უფლებებთან, რადგან ქალებს სამსახურის ძიებისას ბევრი წინააღმდეგობის გავლა უწევთ. ასევე, განსხვავდება მათი ანაზღაურება. ბოლო მონაცემების მიხედვით, საქართველოში კაცების საშუალო ხელფასი ქალებისას 482 ლარით აღემატება. გარდა ამისა, საოჯახო საქმეებში მეტწილად ქალები არიან ჩართულები, რაც სამსახურის ძიებისას კიდევ ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია.

შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში უმუშევრობის დონე 21,9%, ხოლო მეორე კვარტალში 22,1% იყო.