ბათუმის საზღვაო აკადემიას ვაჟა ანანიძის სამსახურში აღდგენა, ასევე, კომპენსაციისა და განაცდურის ანაზღაურება დაევალა.

"ჩემი მოთხოვნა იყო რექტორის ბრძანების გაბათილება, განაცდურის ანაზღაურება და სამსახურში აღდგენა. სასამართლომ დააკმაყოფილა სამივე მოთხოვნა, თუმცა აკადემიურ თანამდებობაზე არ დავუბრუნებივარ, ეს იურისტების განსახილველი საკითხია, ალბათ იმიტომ, რომ ეს კონკურსის წესით ხდება", — უთხრა ვაჟა ანანიძემ On.ge-ს.

საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს იურისტი, ანა ბერძენიშვილი განმარტავს, რომ აკადემიაში ვაჟა ანანიძე იყო სამეცნიერო საქმიანობის ხელმძღვანელი, ასევე, პროფესორი. სასამართლომ პირველ თანამდებობაზე დააბრუნა, რომელიც აკადემიურია, ხოლო პროფესორის პოზიცია არის არჩევითი, 4 წლის ვადით და ეს ვაჟა ანანიძის შემთხვევაში უკვე გასულია.

"არ აღადგინა პროფესორის პოზიციაზე, რადგან ეს არის არჩევითი, კონკურსის წესით, 4 წლის ვადით. [გათავისუფლების მომენტში] ვაჟა ანანიძეს დარჩენილი ჰქონდა წელიწადი და 2 თვე, რომელიც უკვე გავიდა. ამის სანაცვლოდ, აკადემიას დაევალა განაცდურის ანაზღაურება, 32 000 ლარამდე, ამ პერიოდში მისი ხელფასის ოდენობა. შესაბამისად, ვაჟა ანანიძის ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილდა გარდა ამ ნაწილისა, ეს ნაწილი კი ტექნიკური მიზეზის გამო ვერ დაკმაყოფილდებოდა", — აცხადებს ადვოკატი On.ge-სთან.

გარდა ამისა, აკადემიას დაეკისრა ვაჟა ანანიძისთვის კომპენსაციის გადახდა 25 000 ლარის ოდენობით.

უცნობია, გაასაჩივრებს თუ არა აკადემია სასამართლოს გადაწყვეტილებას.

გაიგე მეტი: