საია-ს განცხადებით, არჩევნების განმავლობაში გრძელდებოდა ამომრჩევლის ნების კონტროლის მიზნით შეკრებები, რაზეც საპატრულო პოლიციას არანაირი რეაგირება არ ჰქონია და უცნობია, რა შედეგები დადგა ამ ყველაფერთან მიმართებით, ანუ ოქმები არის თუ არა შედგენილი ამ ფაქტთან დაკავშირებით.

საიას წარმომადგენლის, ნიკა სიმონიშვილის შეფასებით, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა იყო მარნეულის ორ უბანზე, სადაც საიას დამკვირვებელმა აღმოაჩინა პირადობის გარეშე ხმის მიცემის ფაქტები, რაზეც მოითხოვა შესაბამისი რეაგირება, რის შემდეგაც გაძევებულ იქნა საარჩევნო უბნიდან, კომისიის თავმჯდომარის მიერ. გადასატანი ყუთის კუთხით კი ამ უბანზე, ნიკა სიმონიშვილის თქმით, შეუძლებელი რამ შეძლეს და საათსა და 20 წუთში 40 ამომრჩევლის ხმის მოაგროვეს, რაც მისივე თქმით, შეუძლებელია.

სადამკვირვებლო მისიის ფარგლებში გამოვლინდა დარღვევები, რომლებზეც საიას დამკვირვებლებმა ან საჩივარი დაწერეს, ან შენიშვნა შეიტანეს ჩანაწერთა წიგნში. ეს შემთხვევები მოიცავს მარკირების წესების დარღვევას, სადემონსტრაციო ოქმების არასათანადო შევსებას, სათანადო დოკუმენტის გარეშე ხმის მიცემას, კომისიის წევრებს შორის ფუნქციების გადაცვლას წესების დაცვის გარეშე, პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებას უბნის შიგნით და Covid-19-ის რეგულაციების უგულებელყოფას.