საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მაკროეკონომიკური საპროგნოზო სცენარები გამოაქვეყნა, სადაც ქვეყნაში არსებულ უმუშევრობაზეც არის საუბარი. ანგარიში საბაზო, ოპტიმისტურ და პესიმისტურ სცენარებს მოიცავს და მომავალი სამი წლის პროგნოზების მიხედვით არის შედგენილი.

საბაზო სცენარი ასახავს ეკონომიკის მოსალოდნელ მდგომარეობას, რომელიც დაბალანსებულია ორივე მხარეს მოქმედი რისკებით, ხოლო რისკ სცენარებში განიხილება დადებითი და უარყოფითი შოკების შესაძლო გავლენა ეკონომიკაზე.

სებ-ის ანგარიშის საბაზო სცენარის მიხედვით, საქართველოში არსებული უმუშევრობის დონე წლის დასაწყისში არსებული გაზრდილი დონიდან ეტაპობრივად შემცირდება. როგორც კვლევაშია ნათქვამი, შემცირების ტემპი თავდაპირველად შედარებით დაბალი იქნება, რადგან გაჯანსაღების ტენდენცია სამუშაო ძალის მაღალი ინტენსივობის მქონე მომსახურების სექტორში სხვა სექტორებთან შედარებით სუსტია.

საბაზო სცენარის მიხედვით, საქართველოში უმუშევრობის დონის ცვლილება ამგვარი იქნება:

  • 2021 წელს: 1 პროცენტული პუნქტით ზრდა;
  • 2022 წელს: 1 პროცენტული პუნქტით შემცირება;
  • 2023 წელს: 2 პროცენტული პუნქტით შემცირება.

უმუშევრობის შემცირებაა მოსალოდნელი სებ-ის ოპტიმისტური საპროგნოზო სცენარითაც, ხოლო პესიმისტური გათვლებით, ქვეყანაში უმუშევრობა მნიშვნელოვნად იზრდება და შინამეურნეობებსა და კომპანიებს ვალის მომსახურების პრობლემები შეექმნებათ.

არსებული სტატისტიკის მიხედვით, მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში, გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, საქართველოში უმუშევრობის დონე 3,8 პროცენტული პუნქტით გაიზარდა და 22,1% შეადგინა. როგორც სტატისტიკიდან ირკვევა, უმუშევრობის დონე ბოლო რამდენიმე წლის მაქსიმალურ მაჩვენებელზეა.

ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ქვეყანაში 344,6 ათასი უმუშევარია და მათი რიცხვი წლიურად 67,2 ათასით არის გაზრდილი.