იმისთვის რომ თვითდასაქმებულებმა ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარება მიიღონ, არაუგვიანეს პირველი ივლისისა ჯანდაცვის სამინისტროს ელექტრონულ პორტალზე სპეციალური ფორმა უნდა შეავსონ. ფინანსთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ თანხის მისაღებად ფორმა უნდა შეავსონ, როგორც იდენტიფიცირებულმა, ასევე არაიდენტიფიცირებულმა თვითდასაქმებულებმა.

უწყების განმარტებით, თვითდასაქმებულებმა უნდა წარადგინონ პირის დამაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია (სახელი- გვარი, პირადი ნომერი), საკონტაქტო ინფორაცია და საბანკო რეკვიზიტები, რომელზეც თანხა ჩაერიცხება. ხოლო არაიდენტიფიცირებულმა თვითდასაქმებულებმა დამატებით უნდა წარადგინონ რაიმე დოკუმენტი, რომლითაც გამოჩნდება, რომ მათ შემოსავლის წყარო ჰქონდათ.

უწყებაში ამბობენ, რომ იდენტიფიცირებული თვითდასაქმებულები თანხას მიიღებენ, განაცხადის შევსებიდან 10 დღეში, როცა სოციალური სააგენტო მათ მონაცემებს გაატარებს შემოსავლების სამსახურებიდან მიღებულ ბაზებში. არაიდენტიფიცირებული თვითდასაქმებულების განცხადებას კი დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტო შეამოწმებს, განიხილავს და 2 კვირის განმავლობაში გადაწყვეტილების მისაღებად სიას წარუდგენს უწყებათაშორის კომისიას. მათივე თქმით, თანხა ჩაირიცხება დადასტურებიდან 10 დღის განმავლობაში.

გაიგეთ მეტი: რა უნდა იცოდეთ, თუ თვითდასაქმებული ხართ და 300-ლარიანი დახმარების მიღება გინდათ — მარტივად