შინაგან საქმეთა სამინისტრომ On.ge-ის განუცხადა, რომ თუ ახალი პოლიტიკური ცენტრი - გირჩი შეასრულებს თავის განზრახვას და დარგავს მარიხუანას, პოლიცია იმოქმედებს კანონის შესაბამისად, კანონის ფარგლებში:

"თუკი დააკავებენ დანაშაულის ჩამდენ პირებს, გამოძიების ფარგლებში, რა თქმა უნდა პროკურატურასთან შეთანხმებით, გადაწყდება რა მუხლით დაკვალიფიცირდება აღნიშნული ქმედება".

ახალი პოლიტიკური ცენტრის - გირჩის ლიდერმა, ზურაბ ჯაფარიძემ, საგანგებო ბრიფინგზე, 16 ნოემბერს, მთავრობას მიმართა, რომ ახალ წლამდე შეცვალოს, უფრო ლიბერალური გახადოს ნარკოდანაშაულთან დაკავშირებული კანონმდებლობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისივე განცხადებით, გირჩის წევრები, სრულწლოვან მოხალისეებთან ერთად, 31 დეკემბერს, ახალი წლის დადგომას 1 წუთი რომ დააკლდება, საჯაროდ, პირდაპირ ეთერში დარგავენ მარიხუანას.

თუ გირჩის წევრებმა დაპირება შეასრულეს და მარიხუანა მართლაც დარგეს, მათ, შესაძლოა, ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 265-ე მუხლით წაუყენონ, რაც ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვას, მოყვანსა ან კულტივირებას გულისხმობს.

ამ მუხლის პირველი ნაწილით, ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება, ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე. ხოლო, იგივე ქმედება, ჩადენილი;

  1. დიდი ოდენობით;
  2. წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ;
  3. სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;
  4. არაერთგზის;
  5. იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს კოდექსის ამ თავით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული;

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.

ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, ეს ქმედება თუ ჩადენილია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით, ან ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, დამნაშავე დაისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან თორმეტ წლამდე.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის დათესვა, მოყვანა, კულტივირებისთვის, იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით, ან ლიკვიდაციითა და ჯარიმით.

სწორედ ქმედების განხორციელების შემდეგ გადაწყვეტენ ქართველი სამართალდამცავები, გირჩის წევრებს ინდივიდუალურად დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა, თუ გირჩს, როგორც იურიდიულ პირს, მოუწევს პასუხისგება იმ კანონის წინაშე, რომლის შეცვლასაც ისინი ითხოვენ.