ყოველი წლის პირველ ნახევარში სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეების მთავარი საფიქრალი განათლების შემდგომ საფეხურზე გადასვლა და პროფესიული განვითარების პერსპექტივების განხილვაა.

ამ დროს ყველაზე მნიშვნელოვანი შესაბამისი პროფესიის არჩევაა, რომელიც მინიმუმ ოთხი წლის განმავლობაში საფუძვლიანად უნდა შეისწავლო და აუცილებელი უნარ-ჩვევები განივითარო.

ამის გამო კი გადაწყვეტილების მიღება განსაკუთრებით რთულია: ხშირად აბიტურიენტებმა არც კი იციან, თუ რა კარიერულ მომავალს სთავაზობს კონკრეტული მიმართულება ან რომელი უპირატესობებით გამოირჩევა ის.

ეს დილემა, რომ შევამსუბუქოთ, სწორედ იმ ძირითად მიზეზებზე გესაუბრებით, თუ რატომ უნდა ისწავლოთ ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაზე, რაც გადაწყვეტილების მიღებას უფრო გაგიმარტივებთ:

1. დასაქმების უთვალავი შესაძლებლობა

ფოტო: Pavlo Vinnyk / Dreamstime.com

როცა მომავალ კარიერაზე ფიქრობ, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დასაქმების პერსპექტივა წინა პლანზეა წამოწეული: რა ბედი მელის სწავლის დამთავრების შემდეგ? შევძლებ თუ არა სათანადო ანაზღაურებით სამსახურის მოძებნას? — ამ და სხვა მსგავს კითხვებზე პასუხის გაცემა გაცილებით მარტივია, თუ სწორედ ბიზნესის ადმინისტრირების შესახებ რეალურ ცოდნას მიიღებთ.

თანამედროვე შრომის ბაზარზე თითქმის არ არსებობს სექტორი, სადაც თქვენი პროფესიით შესაბამის სამუშაოს ვერ გამოძებნით. დღესდღეობით ნებისმიერ ორგანიზაციასა თუ კომპანიას სჭირდება ამ პროფილის მქონე სპეციალისტი, შესაბამისად სათანადო კვალიფიკაციის მიღების შემდეგ დასაქმების პერსპექტივაზე ფიქრი ყველაზე ნაკლებად სწორედ თქვენ დაგჭირდებათ.

ეგეც რომ არა, ეს პროფესია ყველაზე უკეთ დაგეხმარებათ, რომ წარმატებული თვითდასაქმებული მაინც გახდეთ.

2. ადგილობრივთან ერთად საერთაშორისო დასაქმების პერსპექტივა

ფოტო: iStock / Getty

ყველა პროფესია როდი გაგიღებთ კარს საერთაშორისო ასპარეზზე: ვიწრო სპეციალობებით ადგილობრივ ბაზარზე თუ დასაქმებით, სანაცვლოდ ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაზე მიღებული ცოდნა არა მარტო გლობალურად აზროვნებაში დაგეხმარებათ, არამედ თქვენს კარიერულ არეალსაც კიდევ უფრო გააფართოებს.

გარდა იმისა, რომ უნივერსიტეტში ამ მიმართულებაზე სწავლისას ყველაზე მაღალია შესაძლებლობა, რომ გაცვლით პროგრამებში მიიღოთ მონაწილეობა, ამავდროულად სწავლის დასრულების შემდგომ შესაბამისი კვალიფიკაციითა და უცხო ენების სათანადო ცოდნით ნებისმიერი ქვეყნის ბაზრისთვის სასურველი თანამშრომელი იქნებით.

3. პიროვნული უნარ-ჩვევების განვითარება

ფოტო: iStock

ყველა პროფესია თავისებურად ეხმარება ადამიანებს თავ-თავიანთი ცხოვრება სხვადასხვა გზით გაიკვალონ და კონკრეტული პიროვნული თვისებები შეიძინონ. ბიზნესის ადმინისტრირებაზე სწავლა ნამდვილ ლიდერად ჩამოყალიბებაში შეგიწყობთ ხელს — ამ პროფესიის ძირითადი ასპექტები სწორედ ლიდერობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების შეძენას ისახავს მიზნად.

ამავდროულად, ბიზნესის საფუძვლების სიღრმისეულად გაცნობა ყველა იმ საჭირო უნარების განვითარებაში დაგეხმარებათ, რომლებიც დღეს ზოგადად ნებისმიერ დასაქმებულს ყველაზე მეტად სჭირდება კონკურენტულ ბაზარზე თავის დასამკვიდრებლად:

  • კომუნიკაბელურობა — თქვენი პროფესიული საქმიანობა მთლიანად ხალხთან ურთიერთობაზეა დამოკიდებული;
  • კრეატიულობა — ნებისმიერი დაბრკოლებიდან მარტივი გამოსავლის პოვნას ისწავლით;
  • გამოწვევებთან გამკლავება — თქვენთვის არ იარსებებს გადაულახავი ბარიერები და დაუძლეველი სტრესული მდგომარეობა.

4. სწავლების საერთაშორისო სტანდარტი

ფოტო: Shutterstock

თანამედროვე გლობალური ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე იმასთან ერთად, რომ ბიზნესის ადმინისტრირება ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიაა, ამავდროულად მთლიანად თანამედროვე საერთაშორისო გამოცდილებასთანაა მჭიდროდ დაკავშირებული, შესაბამისად, სწავლებისას მუდმივად უახლეს თეორიულ მეთოდებსა და პრაქტიკულ გამოცდილებას ეცნობით.

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი მომავალ სტუდენტებს ბიზნესის ადმინისტრირების ქართულ-ფრანგულ პროგრამასაც კი სთავაზობს, რომელიც სწორედ საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით გთავაზობთ ამ პროფესიის დაუფლებას, სწავლის დასრულების შემდეგ კი როგორც ქართული, ისე ფრანგული დიპლომი გადმოგეცემათ.

5. პროფესიული განვითარების მრავალფეროვანი არჩევანი

ფოტო: Freepik / Katemangostar

როცა ბიზნესის ადმინისტრირებაზე ვსაუბრობთ, არ დაგაბნიოთ ამ სახელწოდებამ და არ იფიქროთ, რომ ეს პროფესია უხეშად მხოლოდ "ბიზნესის მართვას" მოიაზრებს თავის თავში. არამცდაარამც — ფინანსების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის მიმართულებიდან სასურველი კონკრეტული სპეციალობის დაუფლება თავისუფლად შეგიძლიათ.

ეს კი შესაძლებლობას გაძლევთ თქვენი კარიერული განვითარების პერსპექტივა უფრო თამამად სხვადასხვა სექტორში დასაქმების შესაძლებლობად განიხილოთ: ფინანსური მენეჯმენტი, მარკეტინგული კვლევები, ადამიანური რესურსების მართვა, ინდუსტრიული წარმოება, ადმინისტრაციული სერვისების მენეჯმენტი და სხვა.

ფოტო: აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

ამის შესაძლებლობას კი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნაზე დაფუძნებული სწავლების საშუალებით აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი გთავაზობთ, სადაც მაღალკვალიფიციურ პროფესორებთან ერთად თანამედროვე სტუდენტური სერვისებიც გელოდებათ.
თანაც, მხოლოდ ეს არ არის: ამავე უნივერსიტეტში შესაძლებლობა გაქვთ, თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე ისწავლოთ სამართლის, ინგლისური ფილოლოგიის, საერთაშორისო ურთიერთობების ან არქიტექტურის მიმართულებითაც.