გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ერთიანი ეროვნული, სამაგისტრო, საგრანტო და მასწავლებელთა გამოცდების განრიგი გამოაქვეყნა.

ერთიანი ეროვნული გამოცდები

ერთიანი ეროვნული გამოცდები პირველიდან 23 ივლისის ჩათვლით ჩატარდება. კერძოდ:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა — 1-2 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • აფხაზური ენა — 1 ივლისი (პირველი სესია);
 • ოსური ენა — 1 ივლისი (პირველი სესია);
 • ზოგადი უნარები — 3-4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • მათემატიკა — 5 ივლისი (პირველი სესია);
 • ქიმია — 10 ივლისი (მეორე სესია);
 • ბიოლოგია — 11 ივლისი (მეორე სესია);
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება — 12 ივლისი (მეორე სესია);
 • ისტორია — 15 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • გეოგრაფია — 16 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • სამოქალაქო განათლება — 19 ივლისი (მეორე სესია);
 • ლიტერატურა — 22 ივლისი (პირველი სესია);
 • ფიზიკა — 23 ივლისი (პირველი სესია).

უცხოური ენები:

 • ინგლისური— 8-9 ივლისი (პირველი და მეორე სესია);
 • რუსული — 8 ივლისი (პირველი სესია);
 • გერმანული — 8 ივლისი (მეორე სესია);
 • ფრანგული — 8 ივლისი (მეორე სესია);

სამაგისტრო გამოცდა

 • წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი - B) — 17 - ივლისი (მეორე სესია);
 • ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი - B) — 18 - ივლისი (მეორე სესია);
 • წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი - A) — 22 - ივლისი (მეორე სესია);
 • წაკითხულის გააზრება, ანალიტიკური წერა (ტესტის ტიპი - C) — 23 - ივლისი (პირველი სესია);
 • ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი - A) — 23 - ივლისი (მეორე სესია);
 • ლოგიკური მსჯელობა, რაოდენობრივი მსჯელობა (ტესტის ტიპი - C) — 24 - ივლისი (პირველი სესია).

სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი

 • სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი — 5 ივლისი (მეორე სესია).

მასწავლებელთა კომპეტენციის დადასტურება

10-11 ივლისი:

 • პროფესიული უნარები.

12 ივლისი:

 • ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV);
 • ბუნებისმეტყველება (I-VI);
 • ქართული ენა და ლიტერატურა (I-VI);
 • მათემატიკა (I-VI).

17 ივლისი:

 • მუსიკა;
 • ისტორია;
  გეოგრაფია;
 • სამოქალაქო განათლება;
 • ქართული ენა და ლიტერატურა (VII-XII).

18 ივლისი:

 • ფიზიკა;
 • მათემატიკა (VII-XII);
 • სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;
 • ქიმია;
 • სპორტი.

19 ივლისი:

 • ბიოლოგია;
 • ინგლისური ენა - წერითი ნაწილი;
 • რუსული ენა - წერითი ნაწილი;
 • გერმანული ენა - წერითი ნაწილი;
 • ფრანგული ენა - წერითი ნაწილი;
 • ქართული, როგორც მეორე ენა - წერითი ნაწილი;
 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - წერითი ნაწილი.

20 ივლისი:

 • ინგლისური ენა - პრაქტიკული ნაწილი;
 • რუსული ენა - პრაქტიკული ნაწილი;
 • გერმანული ენა - პრაქტიკული ნაწილი;
 • ფრანგული ენა - პრაქტიკული ნაწილი;
 • ქართული, როგორც მეორე ენა - პრაქტიკული ნაწილი.

21 ივლისი:

 • ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - პრაქტიკული ნაწილი.