შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 20 მაისიდან მართვის მოწმობის თეორიულ გამოცდაზე რეგისტრაცია მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდზე, ან სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით იქნება შესაძლებელი. უწყება განმარტავს, რომ მოქალაქეები შეძლებენ თავად აირჩიონ რეგისტრაციის სასურველი ფორმა და წინასწარ, სახლიდან გაუსვლელად დაგეგმონ გამოცდის ადგილი, თარიღი და დრო.

ელექტრონული რეგისტრაციის მსურველი პირები შეძლებენ სააგენტოს ვებგვერდ sa.gov.ge-ზე შეავსონ ელექტრონული განაცხადი, აირჩიონ სასურველი დრო და ქალაქი და გადაიხადონ სერვისის საფასური. ონლაინ დარეგისტრირებული პირი მომსახურების სააგენტოში, თეორიულ გამოცდაზე მინიმუმ 10 წუთით ადრე უნდა გამოცხადდეს. მოქალაქემ სააგენტოში უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
  • ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა;
  • საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მოკლე ტექსტური შეტყობინება, ან ელექტრონული ქვითარი).

ელექტრონულად დარეგისტრირების გარდა, გამოცდაზე რეგისტრაცია მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ სერვისცენტრშია შესაძლებელი.