ეროვნული ბიბლიოთეკის მოძრაობა ეკვილიბრიუმი დმანისში ეთნიკურად აზერბაიჯანული მოსახლეობით დასახლებულ სოფელ ირგანჩაის ესტუმრა.

ფოტო: ეროვნული ბიბლიოთეკა

ირგანჩაის სკოლის ბიბლიოთეკას ქართული წიგნები გადაეცა. სკოლა ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის ნიციატივას #აჩუქეწიგნი შემოუერთდა.

ფოტო: ეროვნული ბიბლიოთეკა

საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების ბიბლიოთეკების მხარდაჭერა და წიგნადი ფონდის განახლება მოძრაობა ეკვილიბრიუმის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.