საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, თამარ ჟვანიამ ბოლო ოთხ თვეში, წინასაარჩევნო პერიოდში, 80 750 ლარი გამოიმუშავა. ამის შესახებ ინფორმაცია On.ge-მ ცესკოდან საჯარო ინფორმაციის სახით მიიღო.

2018 წლის 11 თვეში ჟვანია ანაზღაურება, დაუბეგრავი სახით, 152 150 ლარი იყო. ამ თანახში შედის, როგორც თანამდებობრივი სარგო, ისე დანამატი. წელს 11 თვეში უფრო მეტი თანხა მიიღო ჟვანიამ, ვიდრე გასული წლის 12 თვეში (143 674 ლარი).

ყველაზე მაღალი ანაზღაურება ნოემბერში ჰქონდა, როცა მან 21 250 ლარი მიიღო. ამ თანხიდან 17 000 თანამდებობრივი სარგო იყო, დანარჩენი კი დანამატი. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის ოქტომბერში, როცა საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები იყო, ცესკოს თავმჯდომარის ხელფასი 22 000 ლარს გაუტოლდა, საიდანაც ნახევარი დანამატის სახით დაერიცხა.

საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, საარჩევნო პერიოდში ცესკოს და საოლქო საარჩევნო კომისიების წევრებსა და ხელმძღვანელ პირებს ეძლევათ თანამდებობრივი სარგოს ორმაგი ოდენობა.

რაც შეეხება წლიურ მონაცემებს, ჟვანიას შემოსავალი დეკლარაციისა და ცესკოდან გამოთხოვილი ინფორმაციის მიხედვით, ასეთია:

  • 2018 წლის 11 თვე — 152 150 ლარი;
  • 2017 წლის 12 თვე — 143 674 ლარი;
  • 2016 წლის 12 თვე — 197 307 ლარი.

ამავე თემაზე: თამარ ჟვანიას ხელფასი აგვისტოში 20 ათას ლარს მიუახლოვდა