თუ ფიზიკის სიახლეებს ზოგჯერ მაინც ეცნობი, დიდი შანსია, რომ სადმე ჰიგსის ბოზონსაც ამოიკითხავდი. მოდი, შევამოწმოთ, რა ინფორმაციას ფლობ ამ ნაწილაკის შესახებ — შეგიძლია, რაიმე დავიწყებული გაიხსენო ანდა სულაც ახალი ცოდნა შეიძინო. მაშ, ასე:

ტესტი: რა იცი ჰიგსის ბოზონის შესახებ

ტესტის დაწყება

1 / 10 სანამ საქმეზე გადავიდოდეთ, ჯერ ის მითხარი, რა არის ჰიგსის ბოზონი?

CERN

2 / 10 რას აღწერს თავად სტანდარტული მოდელი?

CERN

3 / 10 როდის და სად აღმოაჩინეს ჰიგსის ბოზონი?

UChicago News

4 / 10 რა წვლილი მიუძღვის მის აღმოჩენაში პიტერ ჰიგსს?

University of Edinburgh

5 / 10 რომელი საკითხის ახსნაში გვეხმარება ჰიგსის ბოზონი?

Pexels

6 / 10 რა არის ჰიგსის ველი?

MIT News

7 / 10 რა კავშირია ჰიგსის ბოზონსა და ჰიგსის ველს შორის?

CERN

8 / 10 ჩამოთვლილთაგან რომელი წინადადებაა მართებული?

CERN

9 / 10 რის მიხედვით ადგენენ ჰიგსის ბოზონის არსებობას?

Tenor

10 / 10 დაბოლოს, შენი აზრით, რაში გვეხმარება ჰიგსის ბოზონის შესწავლა?

Fermi National Accelerator Laboratory/Wikimedia Commons

იტვირთება...
ერთი წუთით...