მარტონი ვართ სამყაროში თუ "ისინიც" აქ არიან და გვითვალთვალებენ?

ბოლო დროს UFO-ს თემატიკა სულ უფრო აქტუალური ხდება და მასზე უკვე ოფიციალური პირებიც საუბრობენ. ამ ტესტით გაიგებ თუ რა იცი UFO-სა და UAP-ზე.

ტესტი: რა იცი ამოუცნობ მფრინავ ობიექტებზე

ტესტის დაწყება

1 / 13 დავიწყოთ ყველაზე მარტივით: რას ნიშნავს UFO?

2 / 13 ესეც უნდა იცოდე: რას ნიშნავს UAP?

3 / 13 როდის გაჩნდა პირველად ტერმინი UFO?

4 / 13 ჩამოთვლილი პიროვნებებიდან რომლის ტექსტებია დაკავშირებული UFO-ს თემატიკასთან?

5 / 13 ვინ იყო კენედ არნოლდი?

6 / 13 რა იყო პროექტი Blue Book?

7 / 13 რომელ ქვეყანაშია ყველაზე მეტი UFO დაფიქსირებული?

8 / 13 აშშ-ის რომელმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ მან UFO დაინახა?

9 / 13 ვინ არის დევიდ გრუში?

10 / 13 როდის განიხილა აშშ-ის კონგრესმა UAP-ის საკითხი?

11 / 13 რომელმა ორგანიზაციამ შექმნა UFO-სთან დაკავშირებული ოფიციალური ვებსაიტი?

12 / 13 როგორი ფორმა აქვს UFO-ებს ყველაზე ხშირად?

13 / 13 დაბოლოს, რა მოხდა 2023 წლის 14 სექტემბერს?

იტვირთება...
ერთი წუთით...