კანონპროექტს 79 მხარდამჭერი და 6 მოწინააღმდეგე ჰყავდა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: სავალდებულო სამხედრო სამსახური და მასთან დაკავშირებული სისტემური პრობლემები არაერთხელ გამხდარა ხელისუფლების კრიტიკის მიზეზი.

  • კანონის მთავარი მოწინააღმდეგე პოლიტიკური პარტია გირჩი იყო, რომელიც სამსახურის გაუქმებას ითხოვდა — მათ რელიგიური ორგანიზაცია დააფუძნეს, რომელიც სასულიერო წოდების მქონე ახალგაზრდებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გადავადებაში ეხმარებოდა.

რა იცვლება თავდაცვის ახალი კოდექსით: დოკუმენტის საბოლოოდ მიღების შემდეგ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სახელწოდება "წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახური" იქნება.

  • ერთ-ერთი მთავარი იცვლება ისაა, რომ რელიგია სამხედრო სავალდებულო სამსახურისგან გათავისუფლების საფუძველი ვეღარ იქნება.
  • "აღმოიფხვრება საკანონმდებლო ხარვეზი და გამოირიცხება არაკეთილსინდისიერი ფიქტიური "რელიგიური ორგანიზაციების" შესაძლებლობა, დაეხმარონ ცალკეულ პირებს თავი აარიდონ გაწვევას", — ნათქვამია კოდექსის განმარტებით ბარათში.
  • ასევე, წვევამდელებს ჯარის მოხდა მხოლოდ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემაში შეეძლებათ.
  • შემცირდება სამხედრო სამსახურის 12-თვიანი ვადა და მის ნაცვლად, შემოთავაზებული იქნება დიფერენცირებული ვადები: საბრძოლო ქვედანაყოფში სამსახურისათვის — 6 თვე; დაცვის ან უზრუნველყოფის ქვედანაყოფში სამსახურისათვის — 8 თვე; თანამდებობებზე და წინასწარ განსაზღვრულ სპეციალობებზე სამსახურისათვის — 11 თვე.

გაწვევა მოხდება ყოველწლიური შემთხვევითი შერჩევის პრინციპის საფუძველზე, დადგენილი რიგითობის მიხედვით, ელექტრონული სისტემით.

  • კანონპროექტის ინიციატორების თანახმად, იგეგმება ეროვნულ სამხედრო სამსახურში გაწვეული პირების შრომის ანაზღაურების ზრდაც.

სტუდენტი, შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე, შესაძლოა, მოხვდეს წვევამდელთა სამხედრო სამსახურში გაწვეულთა სიაში.

  • ასეთ შემთხვევაში მას საკუთარი სურვილით შეეძლება, შეარჩიოს და გაიაროს სამხედრო სამსახურის ერთ-ერთი ფორმა — 6, 8 ან 11 თვის ხანგრძლივობით ან ჩაირიცხოს შესაბამის სამხედრო მომზადების პროგრამაზე, რომელიც გულისხმობს ოთხი წლის განმავლობაში სტუდენტის მიერ ზაფხულის პერიოდში შეკრებების გავლას.
  • სტუდენტს, რომელსაც 11-თვიანი სამსახურის დასრულების შემდეგ ექნება აკადემიური ხარისხი, მიენიჭება ლეიტენანტის სამხედრო წოდება, ხოლო სამხედრო სამსახურის სხვა ფორმების გავლის შემთხვევაში — რიგითის წოდება.

ჯარის გადავადებისთვის 2000 ლარის ნაცვლად, 10 000 ლარის გადახდა იქნება აუცილებელი.

  • გაწვევის გადავადების უფლება პირს ექნება მხოლოდ ერთხელ. შესაბამისად, გამოძახების შემთხვევაში, მომდევნო წელს ვალდებული იქნება, გაიაროს სავალდებულო სამხედრო სამსახური.