რატომ არის მნიშვნელოვანი: Freedom House ყოველწლიურად რეგიონში დემოკრატიის მდგომარეობას 7 ინდიკატორით აფასებს.

  • მათ შორის აკვრიდება, საარჩევნო პროცესს, სამოქალაქო საზოგადოების საქმიანობას, მედიისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობა და სხვა
  • დოკუმენტის თანახმად, საქართველოში დემოკრატიის ქულამ 3,07-დან 3,04-მდე დაიკლო, ხოლო დემოკრატიის მაჩვენებელი 34%-ით შემცირდა.
  • 2023 წლის ანგარიში საქართველოში დამოუკიდებელი მედიის რეიტინგსაც აფასებს. ორგანიზაციის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი 3,50-დან 3,25-მდეა შემცირებული.

რა გავიგეთ ანგარიშიდან: დოკუმენტის თანახმად მედიის რეიტინგის შემცირება ჟურნალისტების მიმართ ძალადობისა და შევიწროების მრავალწლიანმა ტენდენციამ გამოიწვია.

  • ამის მაგალითად ანგარიშში ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ტელეკომპანიის დამფუძნებლის, ნიკა გვარამიას პატიმრობაა მოყვანილი.
  • საუბარია მზარდ პოლარიზებულ და პოლიტიზებულ მედიაგარემოზეც.
  • გარდა ამისა, ვკითხულობთ იმასაც, რომ 2023 წელის სიტყვიერი თავდასხმების საგანგებო მაჩვენებლით ხასიათდებოდა, მათ შორის, ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციის წინააღმდეგ.
  • ასევე, აღნიშნავენ, რომ იყო პოლიტიკური მართლმსაჯულების შემთხვევებიც.
  • "ევროპის საბჭოს მიერ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შეფასებამ სხვადასხვა კრიტიკული სფერო გამოკვეთა, მათ შორის, ლგბტ + თემისა და რელიგიური უმცირესობების ფართო დისკრიმინაცია".