გასაჩივრებული ნორმა განსაზღვრავს ეროვნულ მუზეუმში მკვლევართა დაშვების წესს — სამუზეუმო ფონდებში კვლევითი საქმიანობისთვის დაინტერესებულ პირთა დაშვება შესაძლებელია მუზეუმის დირექტორატის გადაწყვეტილებით, რომელიც უნდა ეცნობოს სამინისტროს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: კულტურის სამინისტროს ბრძანებას მკვლევარებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკა მოყვა. მათი განცხადებით, ეს აბრკოლებს სამუშაო პროცესს.

  • კოალიცია ინფორმაციის სანდოობისთვის მიიჩნევს, რომ წულუკიანის ეს გადაწყვეტილება, მკვლევართა საარქივო ფონდებზე წვდომას კიდევ უფრო ზღუდავს.
  • მათი თქმით, ბოლო წლებში საარქივო და ახლა უკვე სამუზეუმო ფონდში სახელმწიფოს გადადგმული ნაბიჯები დამატებით, რუტინულ და საბჭოური ტიპის ცენტრალიზებულ მექანიზმებს ქმნის.

დეტალები: საია განმარტავს, რომ სადავო ნორმა მუზეუმის დირექტორატს ანიჭებს მკვლევართა დაშვების გადაწყვეტის უფლებამოსილებას, თუმცა არ განსაზღვრავს, რა კრიტერიუმების მიხედვით უნდა მიიღონ ეს გადაწყვეტილება.

  • ორგანიზაციის პოზიციით, ასეთ შემთხვევაში დირექტორატის უფლებამოსილება არის შეუზღუდავი, რაც წარმოშობს მკვლევრების საწინააღმდეგოდ ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობას.
  • საია ითხოვს, გასაჩივრებული ნორმის არაკონსტიტუციურად ცნობას საქართველოს კონსტიტუციის მე-18-ე მუხლის მე-2 პუნქტთან მიმართებით, რომლითაც დაცულია საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უფლება.