„ასეთი გადაცემა ნებისმიერი ქვეყნის საზოგადოებრივ მაუწყებელს დაამშვენებდა,“ - ეს შეფასება გადაცემა წითელმა ზონამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ჩატარებულ საექსპერტო და თვისობრივი პანელური კვლევების შედეგად დაიმსახურა. თუმცა, მაუწყებლის აღმასრულებელმა საბჭომ რამდენიმე დღის წინ გადაცემების გადარჩევის ხედვა გამოაქვეყნა, რომელითაც წითელი ზონა არარეიტინგული გადაცემაა და დასახური გადაცემების ჯგუფში მოხვდა.

საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და რადიო თავისუფლების ერთობლივი პროექტის - წითელი ზონის წამყვანი, გოგი გვახარია ფეისბუკის საშუალებით მაუწყებლის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების ის ნაწილი გაასაჯაროვა, რომელიც მის გადაცემას ეხება.

კვლევაში მონაწილე ექსპერტების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ გადაცემა ერთგვარ დღის წესრიგს ქმნის და ისეთ თემებს აშუქებს, რითაც სხვა მედიასაშუალებები არ ინტერესდებიან. ექსპერტების უმრავლესობა აღნიშნავდა, რომ გადაცემა სანდო და მიუკერძოებელია.

კვლევის შედეგებში ვკითხულობთ: „ეს ის გადაცემაა, რომელიც ყველამ იცის, თუმცა გადაცემის რეალური მაყურებელი „ზრდასრული ასაკის, ლიბერალური ღირებულებების მქონე“, „ ინტელექტუალი (დაბალი ან საშუალო შემოსავლიანი) ადამიანია, რომელიც მედიას უყენებს მაღალი სტანდარტის მოთხოვნებს.“

ექსპერტების აზრით, გადაცემა შემეცნებითი ხასიათისაა, რომლის მიზანი წარსულისა და თანამედროვეობის კვლევაა, ემსახურება სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებას, ჰუმანისტური, დემოკრატიული და ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრებასა და პოპულარიზაციას, ასევე შეფასებითი ხასიათის უნარების გამომუშავებას.

„ეს არის გადაცემა, რომელიც დაინტერესებულ მაყურებელს მუდამ ტოვებს „ფიქრის პოზაში,“ - აღნიშნავდნენ კვლევაში მონაწილე ექსპერტები, რომელთა აზრითაც, გადაცემაში ყოველი თემა სიღრმისეულად განიხილება.

„წითელი ზონის“ სანახაობითობას პირველ რიგში წამყვანისა და სტუმრების ქარიზმატულობა განაპირობებს: “გადაცემის წამყვანი ერთ-ერთი ყველაზე ქარიზმატული სახეა საქართველოს მედიასივრცეში, მაგრამ მას ტოლს არ უდებენ ხოლმე მის მეირ შერჩეული სტუმრები,“ - ვკითხულობთ კვლევის შედეგებში, სადაც წერია, რომ გადაცემა მიმართულია საზოგადოების ინტერესებისკენ, მიზანმიმართულად მუშაობს სტიგმატიზირებული საკითხების, თემებისა და სოციალური ჯგუფების ინტეგრაციისთვის.

ექსპერტების ნაწილმა გადაცემის სახელთან - წითელ ზონასთან დაუკავშირეთ აღნიშნა, რომ მას ნეგატიური კონოტაცია აქვს და უფროსი თაობებისთვის არის გასაგები. გარდა ამისა, ერთი ექსპერტი გამოთქვამდა მოსაზრებას, რომ გადაცემა პლურალიზმის პრინციპზე არ არის დამყარებული.

პანელური თვისობრივი კვლევის შედეგებმა კი აჩვენა, რომ დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, გადაცემა წითელი ზონა გათვლილია მაყურებელთა მცირე სეგმენტზე, გადაცემა ნიშურია და არ ცდილობს ფართო აუდიტორიის მოზიდვას, მისი მაყურებელი არის მოაზროვნე, ბევრი თავისუფალი დროის მქონე, წიგნის მოყვარული, განათლებული, უფროსი ასაკის ადამიანი, რომელსაც აქვს ფუფუნება დრო დაუთმოს დიდი ქრონომეტრაჟის გადაცემას, რომელიც ნაკლებად ეხება ქვეყანაში მიმდინარე მწვავე პროცესებს და საზოგადოებაში არსებულ აქტუალურ თემებს, ან მხოლოდ მსუბუქი პარალელებით შემოიფარგლება.

კვლევამ აჩვენა, რომ წითელი ზონა აღქმულია როგორც რადიოს ფორმატის გადაცემა, ვიდეომასალა იმდენად მცირე დოზითაა, რომ დისკუსიის წევრებს არ დაამახსოვრდათ, არ არის ჩართვები და ეფექტები, ანუ ყველაფერი ის, რაც ტელეგადაცემას განასხვავებს რადიოგადაცემისგან.

დისკუსიის მონაწილეთა აზრით, გადაცემა წითელი ზონა საზოგადოებისთვის საჭირო გადაცემაა, ის უნდა არსებობდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში, თუმცა სასურველია განხორციელდეს შემდეგი ცვლილებები:

  • შეიქმნას სახასიათო სტუდია, რომელიც გაწყობას შეუქმნის მაყურებელს , კიდევ უფრო დასამახსოვრებელს და ეფექტურს გახდის გადაცემას;
  • გაკეთდეს მეტი აქცენტი ტექნოლოგიური სიახლეებზე, მულტიმედიური ფორმატების, მრავალფეროვანი კადრების გამოყენებაზე;
  • მეტი კონტაქტი საზოგადოებასთან მათთვის საინტერესო თემების შესარჩევად, რაც გაზრდის მაყურებლის ჩართულობას;
  • თემების შერჩევის დროს სასურველია გათვალისწინებული იქნას ფართო აუდიტორიის ინტერესებიც, რათა გაფართოვდეს სეგმენტი და მოიცვას მაქსიმალურად ბევრი მაყურებელი;
  • გადაცემის პრომოუშენის საკომუნიკაციო ენა გათვლილი იყოს ახალგაზრდა მაყურებელზე.

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკის დირექტორი, თიკო ბერძენიშვილი აღნიშნავს, რომ კვლევა 2015 წელს ჩატარდა და მისი მიზანი იყო გადაცემების შეფასება და მათი გაუმჯობესება.