საქართველოს ბანკი მუდმივად ცდილობს პროცესების, სერვისებისა თუ პროდუქტების გაუმჯობესების კუთხით წამყვანი კომპანია იყოს. სწორედ ამ მიზნით, 2020 წლის დეკემბერში, საქართველოს ბანკმა, პროცესების გამარტივების და სამუშაო კულტურის გაუმჯობესებისთვის, დიზიანსისტემა შექმნა.

რა არის დიზაინსისტემა?

დიზაინსისტემას ხშირად აიგივებენ ბრენდის ვიზუალურ სახელმძღვანელოსთან, რაც არასწორი მიდგომაა, რადგან კი, ის დიზაინსისტემის მნიშვნელოვანი ნაწილია, თუმცა არა სრული. დიზაინსისტემა არის მრავალჯერადი გამოყენების დიზაინ კომპონენტების მზა ბიბლიოთეკა, რომლის თითოეული ელემენტიც შექმნილია ბრენდის საერთო სტილის, კონცეფციისა და წესების გათვალისწინებით, რაც თავის მხრივ, მომხმარებლის სისტემატური კვლევის ანალიზით არის გამყარებული.

დიზაინსისტემის მიზანია ორგანიზაციაში ეფექტური სამუშაო გარემოს შექმნა, რომ მაქსიმალურად გამარტივდეს, დაიხვეწოს და დაჩქარდეს სამუშაო პროცესები, რაც მეტი ახალი პროდუქტის შექმნის საშუალებას იძლევა.

მომხმარებლებისთვის დიზაინსისტემა თანმიმდევრულ გამოცდილებას ქმნის ციფრულ არხებში, რაც გამოყენებას გაცილებით უფრო მარტივს და ინტუიტურს ხდის.

საქართველოს ბანკის დიზაინსისტემა

საქართველოს ბანკის დიზაინსისტემა არის ბანკის ციფრული კომპონენტების ცენტრალიზებული ბიბლიოთეკა, რაც მოიცავს, როგორც წინასწარ გამზადებულ დიზაინს, ასევე კოდს, საკომუნიკაციო მესიჯებს, კვლევის მიგნებებს, UX-ის და ბრენდის სახელმძღვანელოებს. მასში დეტალურად არის ახსნილი კომპონენტების გამოყენების წესები, როგორც დიზაინის ასევე დეველოპმენტის კუთხით. დიზაინსისტემა მომავალზე ორიენტირებული და მოქნილი შესაძლებლობაა, რაც დროთა განმავლობაში ცვლილებების სწრაფად ასახვის და გაუმჯობესების საშუალებას იძლევა.

როცა სრულფასოვანი დიზაინსისტემა გაქვს, პროდუქტის რედიზაინი გაცილებით მარტივია. ერთი წყაროდან ანახლებ კომპონენტს და ის ავტომატურად იცვლება მთელ ინტერფეისში, რაც დროსაც ზოგავს და შეცდომებისგანაც მაქსიმალურად გაზღვევს. ჩვენი დიზაინ სისტემა მოიცავს, როგორც ვების ასევე მობაილის მზა კომპონენტებს და მათი ელემენტების ერთმანეთთან დამოკიდებულებას. თითოეული კომპონენტი დაშლილი გვაქვს მის შემადგენელ მცირე ზომის ელემენტებამდე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ დროს შეგვიძლია მთელი ინტერფეისი დავანგრიოთ ფუნდამენტურ ნაწილებამდე და თავიდან ავაწყოთ. ეს ატომური დიზაინის ძირითადი პრინციპია, რაზეც ჩვენი მთელი დიზაინსისტემა დგას

ამბობს ნიკა ბეგიაშვილი, საქართველოს ბანკის მონაცემთა ინჟინერიის და ანალიზის სამსახურის უფროსი.

წარმოიდგინეთ, სახლის გარემონტების დროს რომ გადაწყვიტოთ აგური შეცვალოთ, რომლითაც აშენებულია კონსტრუქცია, რა მოხდება ამ დროს? მოგიწევთ ყველაფერი დაანგრიოთ და თავიდან ააშენოთ, რაც უამრავ დროსთან და ხარჯებთან არის დაკავშირებული. დიზაინსისტემა კი ზუსტად ამ სირთულის ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობას უმარტივესად და სწრაფად იძლევა.

მუშაობის პროცესი

დიზაინსისტემაზე სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები მუშაობენ. ის აერთიანებს როგორც დიზაინერებს, ასევე პროგრამისტებს. საინტერესოა თუ როგორია უშუალოდ მუშაობის პროცესი.

დიზაინსისტემის თითოეული კომპონენტის შექმნის და განახლების პროცესში აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა პროდუქტებზე მომუშავე გუნდები, რათა საბოლოო შედეგში მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული ყველა ჩვენი პროდუქტისთვის დამახასიათებელი თავისებურება. ეს ადამიანები ერთად განიხილავენ საჭიროებებს, თითოეული პროდუქტის სპეციფიკიდან გამომდინარე და მსჯელობების შედეგად იღებენ გადაწყვეტილებებს კომპონენტების საბოლოო ვერსიებთან დაკავშირებით. ასევე, გუნდურად გეგმავენ კვლევის საკითხებს და აანალიზებენ მიღებულ შედეგებს. შედეგად ვიღებთ კომპონენტებს, რომლებიც მორგებულია თითოეულ პროდუქტზე და ამასთან, დატესტილი და შემოწმებულია ის, თუ რამდენად აღქმადი და გასაგებია მომხმარებლისთვის

ამბობს თეიმურაზ მინდიაშვილი, საქართველოს ბანკის UX დიზაინის სამსახურის უფროსი.

მიმდინარე პროცესები

როგორც საქართველოს ბანკში ამბობენ, ამ ეტაპზე დიზაინსისტემის ინტეგრაცია არსებულ პლატფორმებზე მიმდინარეობს. ახალი პროდუქტები კი სრულად ეწყობა დიზაინსისტემის გამოყენებით. მათი თქმით, სამომავლოდ, ბევრი საინტერესო აქტივობა იგეგმება, რისი მიზანიც ეფექტიანი სამუშაო პროცესის შესახებ ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარებაა.

ბანკში მიაჩნიათ, რომ ამ ტიპის სიახლეები საინტერესო იქნება ტექნოლოგიებით, დიზაინით და ზოგადად, ციფრული ინდუსტრიით დაინტერესებული ადამიანებისთვის. ამით მათ შესაძლებლობა მიეცემათ, საქართველო ბანკის, როგორც ძლიერი ფინანსური ინსტიტუტის მაგალითზე, მიიღონ რეალური გამოცდილება დიზაინის პროცესებისა და ზოგადად, ციფრული პროდუქტების შექმნა-განვითარების შესახებ.

დიზაინსისტემის დანერგვით საქართველოს ბანკი ფინტექ კომპანიებისთვის ეფექტური სამუშაო პროცესის შესახებ ინფორმაციის და გამოცდილების გაზიარებასაც შეძლებს.