პარლამენტმა 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 82 ხმით მიიღეს.

როგორც ფინანსთა მინისტრმა, ივანე მაჭავარიანმა ბიუჯეტის წარდგენისას განაცხადა, 2021 წლის ნაერთი ბიუჯეტის მოცულობა 20 მილიარდ 723 მილიონ ლარს შეადგენს, მათ შორის, სახელმწიფო ბიუჯეტი 18 მილიარდ 385 მილიონი ლარია, ადგილობრივი ბიუჯეტები 3 მილიარდ 125 მილიონი ლარი, ხოლო სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში მიმართული თანხები 787 მილიონ ლარს შეადგენს.

მინისტრის თქმით, პანდემიის შედეგად, პირველად გეგმასთან შედარებით მიმდინარე წელს საგადასახადო შემოსავლებში ბიუჯეტს 1,2 მილიარდის დანაკლისი ექნება.

"აღსანიშნავია, რომ ეს არის მხოლოდ ეკონომიკური ვარდნის შედეგად მიღებული დანაკლისი და მასში არ შედის ის 300 მილიონზე მეტი საგადასახადო შეღავათი, რომელიც ჩვენ საშემოსავლო და ქონების გადასახადის სახით, ბიზნესის მხარდაჭერისა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნების მიზნით დავაწესეთ. ჯამში, 2020-2021 წლებში, მხოლოდ ეკონომიკური ვარდნის შედეგად, დაგეგმილთან შედარებით, ბიუჯეტმა 2,2 მილიარდი ლარის საგადასახადო შემოსავლები დაკარგა", — განაცხადა მაჭავარიანმა.

მაჭავარიანის განცხადებით, 2021 წელს ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსებისთვის 5 მილიარდ 563 მილიონი ლარია განსაზღვრული, საიდანაც 2 მილიარდ 600 მილიონი გათვალისწინებულია პენსიებსა და კომპენსაციებზე.

"ამ თანხაში მოიაზრება როგორც მიმდინარე წელს გაზრდილი პენსიის დაფინანსება, ასევე ინდექსაციის შესაბამისად, პენსიების ზრდა მომდევნო წლის იანვრიდან. კერძოდ, 70 წლამდე პენსიონერებისთვის 20 ლარით, ხოლო 70 წლისა და მეტი ასაკისთვის კი - 25 ლარით," - თქვა ფინანსთა მინისტრმა.

მისივე თქმით, მიზნობრივი სოციალური პროგრამების დაფინანსებაზე 930 მილიონ ლარამდე მიემართება, პანდემიასთან დაკავშირებულ ხარჯებზე 710 მილიონ ლარამდეა გათვალისწინებული, საყოველთაო ჯანდაცვის დაფინანსება კი 800 მილიონს შეადგენს.

მაჭავარიანის განცხადებით, დევნილთა სახლების მშენებლობა/შესყიდვაზე 65 მილიონი ლარია გათვალისწინებული, ამავე მიმართულებით 30 მილიონ ლარზე მეტი ინფრასტრუქტურის სამინისტროშია გამოყოფილი.

რაც შეეხება საგარეო ვალს, ფინანსთა მინისტრის განმარტებით, რეალურად მომდევნო წელს ვალი არა 5 მილიარდ 279 მილიონით, არამედ დაახლოებით 2 მილიარდ 479 მილიონი ლარით იზრდება. მისივე თქმით, 2021 წელს ქვეყანა საერთაშორისო პარტნიორებისგან საბიუჯეტო დახმარების სახით 2 მილიარდ 178 მილიონ ლარს მიიღებს, საინვესტიციო კრედიტების სახით მილიარდ 451 მილიონ ლარს, ამავდროულად, გასულ წლებში აღებული ვალები მილიარდ 110 მილიონი ლარის ოდენობით დაიფარება.

"ფასიანი ქაღალდების ემისიის შედეგად მიღებული რესურსი მოხმარდება წინა წლების ფასიანი ქაღალდების დაფარვას. შედეგად, ჯამურად განხორციელდება არა ვალის ზრდა, არამედ მისი დაფარვა 40 მილიონი ლარის ოდენობით. ანალოგიური მდგომარეობაა ევრობონდების შემთხვევაშიც. მომდევნო წელს განხორციელდება 500 მილიონი დოლარის ევრობონდების გამოშვება, რაც მილიარდ 650 მილიონი ლარია და ამ თანხით განხორციელდება 2011 წელს გამოშვებული ევრობონდების დაფარვა", — განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა.

მაჭავარიანმა, ასევე, განაცხადა, რომ კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების მიზნით, 2021 წლის ბიუჯეტიდან 105 მილიონი ლარი გამოიყოფა.