პლატფორმა არა ფობიას! შეშფოთებას გამოხატავს 2017 წლის 17 იანვარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში არასამთავრობო ორგანიზაცია ეროვნულ-სოციალისტური მოძრაობა - საქართველოს ეროვნულ ერთობას მიერ გავრცელებული რასისტული, ქსენოფობიური და ანტიდასავლური განცხადებების გამო.

განცხადების ხელმომწერი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში მსგავსი მოსაზრებების გავრცელებით დაირღვა როგორც მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი, ასევე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსი.

„მართალია, გადაცემის - ბრიფინგის დრო - ფორმატი, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში, პოლიტიკური პარტიების ბრიფინგების ჩაწერასა და მონტაჟის გარეშე ეთერში განთავსებას ითვალისწინებს, თუმცა ვთვლით, რომ დაუშვებელია საზოგადოებრივი არხის ეთერი ნაცისტური იდეოლოგიის ორგანიზაციებს დაეთმოთ,“ - აღნიშნულია არა ფობიას! განცხადებაში.

არა ფობიას! მიაჩნია, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უნდა შეიმუშაოს შიდა რეგულაციები, რომელიც უზრუნველყოფს აღნიშნულ ფორმატში მაუწყებელთა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ქცევის კოდექსების ანტიდისკრიმინაციული დებულებების დაცვას და მომავალში მსგავსი შემთხვევების პრევენციას.

განცხადებას, რომელიც დღეს გავრცელდა შემდეგი არასამთავრობო ორგანიზაციები აწერენ ხელს: მედიის განვითარების ფონდი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, შავი და ბალტიის ზღვის ალიანსი - საქართველო, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, საფარი, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და თანასწორობის მოძრაობა.