ქუჩაში, ეზოში, ტრანსპორტში და ა.შ. ნაგვის დაყრისთვის ორმაგად ან სამმაგად დაჯარიმდებით. საქართველოს პარლამენტმა დღეს დაამტკიცა ცვლილებები ნარჩენების მართვის კოდექსში, რომელიც ნაგვის დაყრისთვის ჯარიმების გაზრდას გულისხმობს.

სახლიდან ან სხვა შენობიდან 2 კილოგრამზე მეტი ნაგვის გადმოყრისთვის ამიერიდან 100 ლარის ნაცვლად, 200 ლარით დაჯარიმდებით.

თუ ორ კილოგრამზე ნაჯლებ ნარჩენებს კერძო მანქანიდან გადმოყრით, მძღოლი დაჯარიმდება, ხოლო თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან — თქვენ. ორივე შემთხვევაში ჯარიმა აქამდე 120 ლარი იყო და ახლა 250 ლარი გახდა.

ორი ან ორ კილოზე მეტი ნარჩენით გარემოს დანაგვიანებისთვის ფიზიკურ პირებს 150 ლარის ნაცვლად 500-ლარიანი ჯარიმა დაეკისრებთ, ხოლო იურიდიულ პირებს 1000 ლარის ნაცვლად, 1500.

100 ლარით დაჯარიმდებით იმ შემთხვევაში, თუ ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მცირე ოდენობის ფეკალური მასით ტერიტორიას დააბინძურებთ.

სამმაგზე მეტი ჯარიმის გადახდა მოგიწევთ, თუ გარემოს 5-ზე მეტი საბურავით დააბინძურებთ (გარდა ველოსიპედის საბურავისა). აქამდე ჯარიმა 150 ლარი იყო, ახლა კი 500 გახდა. ხოლო ხუთი ან ხუთზე მეტი საბურავის შემთხვევაში ჯარიმა 500 ლარის ნაცვლად 2000 ლარი გახდა.

100 ლარის ნაცვლად 500 ლარით დაგაჯარიმებენ, თუ გარემოს ორ კილოგრამამადე ბატარეის, აკუმულატორის, ელექტრონათურის, ელექტროსაქონლის, გრაფიტის ელექტროდის, ბასრი ან მჩხვლეტავი საგნის (მათ შორის, შუშის ნამსხვრევის, ლურსმნის ან სხვა მსგავსი საგნის) ნარჩენებით დაანაგვიანებთ.

აქამდე 300 ლარით დაჯარიმდებოდით, თუ გარემოს 1მ³-ზე მეტი მოცულობის მუნიციპალური ნარჩენით დაანაგვიანებდით, ახლა კი ჯარიმა 1000 ლარი გახდა. თუ იურიდიული პირი ხართ, ჯარიმა ამ შემთხვევაშიც გაიზარდა და 1000 ლარის ნაცვლად 3000 ლარი იქნება.

აქამდე არსებული ჯარიმა 4-ჯერ გაიზარდა დიდი მოცულობის ნარჩენით (მათ შორის, სატრანსპორტო საშუალების, ელექტრო ან ელექტროტექნიკური დანადგარის, სამშენებლო დანადგარის ან სხვა მსგავსი მოწყობილობის) გარემოს დანაგვიანების შემთხვევაში — ფიზიკურ პირს 2000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიულ პირს — 6000 ლარის ოდენობით ჯარიმა დაეკისრება.

ცვლილებების ინიციატორები პარლამენტის წევრები: სულხან მახათაძე და გუგა გულორდავა არიან. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როცა მიუხედავად ჯარიმებისა, გარემოს სხვადასხვა ტიპის ნარჩენით მაინც ანაგვიანებენ.

"ფაქტია, რომ მათთვის, კანონით დაწესებული ჯარიმები არ არის სამართალდარღვევების ჩადენისაგან შემაკავებელი ფაქტორი. არსებული რეგულაციების ფონზე, დამრღვევი პირები არ ერიდებიან დადგენილ ჯარიმებს. ამ პრობლემის აღმოფხვრის ეფექტური გზა კი დაწესებული ჯარიმების გონივრულ რაოდენობამდე გაზრდაა", — აღნიშნულია დოკუმენტში.

გაიზარდა ჯარიმები სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენების დაყრაზეც — 1მ³-მდე მოცულობის ასეთი ნაგვით დაყრისთვის ფიზიკურ პირი 200-ის ნაცვლად 500 ლარით დაჯარიმდება, იურიდიული კი — 500-ის ნაცვლად 2000 ლარით. თუ ამ ტიპის ნარჩენების რაოდენობა უფრო მეტია, კარიმა 1500 ლარი იქნება. იურიდიულ პურებს ამ შემთხვევაში 3000 ლარის გადახდა მოუწევთ.

ადამიანი, ვის მიმართაც ამგვარ დარღვევაზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმს შეადგენენ, ვალდებული იქნება დაასუფთაოს სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენებით დანაგვიანებული ტერიტორია დაუყოვნებლივ ან მითითებულ გონივრულ ვადაში.

ჯარიმები გაიზარდა არასახიფათო ნარჩენების ღია წესით ან არადანიშნულების საწვავ დანადგარში დაწვისთვის, ასევე, ცხოველის სხეულის ნარჩენით გარემოს დანაგვიანებისთვის, მათ შორის, სასაკლაოდან; სახიფათო ნარჩენების საკანალიზაციო სისტემაში ჩაშვებისთვის, ფეკალური მასებით ტერიტორიის დაბინძურებისთვის და ა.შ.

კანონში ნათქამია ისიც, რომ ნარჩენები სპეციალურ ურნებში დანიშნულებისამებრ უნდა განვათავსოთ, თუმცა პასუხისმგებლობა არ გავრცელდება იმ დასახლებულ ტერიტორიებზე, სადაც არ ფუნქციონირებს ნარჩენების ამგვარად შეგროვებისა და გატანის სისტემა.